برای بیان درخواست ها، نظرات،‌ پیشنهادات و انتقادات خود با کمیسیون سیاسی و دفاعی هیئت دولت در ارتباط باشید.