در جلسه اصلی کمیسیون سیاسی و دفاعی هیئت دولت که به ریاست عبدالرضا رحمانی فضلی روز چهارشنبه ۱۱ تیر برگزار شد مراحل بررسی کمیسیونی لایحه پیشنهادی وزارت کشور با عنوان «تشکیل سازمان ملی مهاجرت» به اتمام رسید و برای تصویب نهایی در دستور کار جلسه اصلی هیئت وزیران قرار گرفت.
در جلسه اصلی کمیسیون سیاسی-دفاعی هیئت دولت که به ریاست سید محمود علوی برگزار شد موادی از لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
در جلسه اصلی کمیسیون سیاسی-دفاعی به ریاست عبدالرضا رحمانی فضلی، پیشنهاد وزارت کشور درخصوص اصلاح آیین‌نامه نظارت بر مسافرت‌های خارجی دستگاه‌های اجرایی، بررسی و با تأیید نهایی از سوی اعضا، در دستورکار هیئت وزیران قرار گرفت.
در جلسه اصلی کمیسیون سیاسی و دفاعی هیئت دولت که به ریاست وزیر کشور برگزار شد بررسی موضوع تعیین محل‏ های مناسب برای تجمع‏ های گروه‏ های مختلف مردمی در دستور کار قرار گرفت.
تعدادی از پیشنهاد‌های دستگاه‌های اجرایی در جلسه اصلی کمیسیون سیاسی -دفاعی که به ریاست وزیر کشور و میزبانی دفتر هیئت دولت برگزار شد، مورد بررسی قرار گرفت.
جلسه اصلی کمیسیون سیاسی-دفاعی به ریاست عبدالرضا رحمانی فضلی روز چهارشنبه یکم آبان ماه ۱۳۹۸ در محل دفتر هیئت دولت برگزار شد.
جلسه اصلی کمیسیون سیاسی-دفاعی به منظور بررسی مواردی از پیشنهاد‌های دستگاه‌های اجرایی چهارشنبه ۲۴ مهر به ریاست وزیر کشور برگزار شد.
جلسه اصلی کمیسیون سیاسی و دفاعی به ریاست وزیر کشور چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ به میزبانی دفتر هیئت دولت تشکیل شد.