به پیشنهاد وزارت کشور تغییرات تقسیمات کشوری در استان آذربایجان غربی، صورت گرفت.
تغییرات تقسیمات کشوری به پیشنهاد وزارت کشور در استان هرمزگان .
تغییرات تقسیمات کشوری به پیشنهاد وزارت کشور در استان هرمزگان .
بر اساس این مصوبه روستاهای طبس و بازقند از دهستان طبس بخش مرکزی شهرستان خوشاب در استان خراسان رضوی منتزع گردیدند.
بر اساس مصوبه هیئت وزیران نام بخش مرکزی شهرستان فردوس در استان خراسان جنوبی به بخش اسلامیه تغییر کرد
هیئت وزیران با لغو مصوبه شماره 41209/ت 52958 هـ مورخ 1395/04/09 در خصوص حذف مرز اصلاندوز از فهرست نقاط مرزی مجاز، موافقت کرد
با توجه به ورود یک و نیم میلیون نفر گردشگر عراقی و پیش‏بینی ورود تعداد بیشتری در سال‏ های آتی به کشورمان از مرز یادشده و همچنین با توجه به وجود ظرفیت‏ های مناسب در حوزه مسافری و پتانسیل لازم برای...