جلسه اصلی کمیسیون سیاسی و دفاعی چهارشنبه ۹ آبان برگزار شد
جلسه اصلی کمیسیون سیاسی و دفاعی به ریاست وزیر کشور چهارشنبه ۹ آبان به میزبانی دفتر هیئت دولت تشکیل شد.
کمیسیون سیاسی، دفاعی
جلسه اصلی کمیسیون سیاسی و دفاعی به ریاست وزیر کشور چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ به میزبانی دفتر هیئت دولت تشکیل شد.
نتیجه جلسه
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت با ایجاد بخش جوقین به مرکزیت شهر وحیدیه از ترکیب دهستان‏های جوقین و فردوس و شهر فردوسیه در تابعیت شهرستان شهریار استان تهران موافقت نمود.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ. مصوب ۱۳۶۲ - اصلاح تقسیمات کشوری در استان مرکزی را تصویب کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری - مصوب ۱۳۶۲- با اصلاحات و تغییرات تقسیماتی در استان آذربایجان شرقی به منظور ایجاد شهرستان هوراند و بخش فندقلو، ایجاد دهستان چهاردانگه جنوبی، ایجاد دهستان نقدوز و ایجاد بخش چهاردانگه موافقت نمود.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب 1362 ـ اصلاح تقسیمات کشوری در استان آذربایجان شرقی را تصویب کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری - مصوب 1362- با اصلاح تقسیمات کشوری در استان آذربایجان غربی موافقت کرد.
هیئت وزیران در جلسه روز یکشنبه 13 آبان 1397 به پیشنهاد وزارت کشور، در راستای اصلاح تقسیمات کشوری، ایجاد بخش حرا به مرکزیت روستای طبل از ترکیب دهستان‏های دولاب و صلخ در تابعیت شهرستان قشم استان هرمزگان را تصویب کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب 1362 ـ اصلاح تقسیمات کشوری در استان سیستان و بلوچستان را تصویب کرد.
جلسه اصلی کمیسیون سیاسی - دفاعی به ریاست وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح چهارشنبه ۲ آبان به میزبانی دفتر هیئت دولت تشکیل شد.
وزارت کشور، پیش نویس «لایحه نظام تقسیمات کشوری» را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب به هیئت وزیران ارائه نمود.