براساس بند (14) ماده (55) قانون شهرداری، یکی از مهمترین وظایف شهرداری ها اتخاذ تدابیر مؤثر برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک و به عبارت کلی رفع خطر از هر نوع اشیا آسیب زا برای سلامت شهروندان می باشد. در کلیه موارد فوق شهرداری در صورت عدم رفع مشکل از سوی مالکان مربوطه پس از اتمام مهلت مقرر، رأساً اقدام به رفع خطر یا مزاحمت می نماید. در همین راستا لایحه اصلاح بند (14) ماده (55) قانون شهرداری، جهت سیر مراحل بررسی و تصویب به هیأت دولت ارایه شده است.
یکی از مهمترین مسئولیت شهرداری ها معطوف به مدیریت واحد شهری بر اراضی، انهار، کانال‌های عمومی، مسیل ها و بستر رودخانه های موجود در محدوده حریم شهرها می باشد. در حال حاضر ایجاد هرگونه تأسیسات شهری در بستر و حریم موارد فوق با مجوز شهرداری صورت نمی‌گیرد که موجب سوء استفاده متخلفان شده است. لذا در جهت جلوگیری از ادامه وضعیت فعلی، لایحه الحاق یک تبصره به ماده (2) قانون توزیع عادلانه آب برای واگذاری مسئولیت نگهداری و حفظ مسیل‌ها و رودخانه‌ها در حریم و محدوده شهرها جهت سیر مراحل بررسی و تصویب به هیأت وزیران ارایه شده است.
درآمد شهرداری ها با توجه به فقدان نگرش جامع به منابع درآمدی شهرداری‌ها، وابستگی به درآمدهای غیرمستمر و ناپایدار از جمله درآمد ساخت و ساز، فقدان ضمانت اجرایی لازم برای کسب عوارض و درآمد‌های قانونی شهرداری و ...
وزارت کشور با ارسال آیین نامه اجرایی هیئت های تطبیق مصوبات شورای اسلامی کشور با قوانین اعلام نمود، با توجه به اصلاحات اخیر انجام شده در برخی از مواد قانون تشکیلات، وظایف و ...