خاص امور کلان شهرها

تأکید بر ضرورت تصویب «لایحه مدیریت یکپارچه آتش‌نشانی و خدمات ایمنی کشور» در کمیسیون خاص امور کلان‌شهر‌ها
جلسه اصلی کمیسیون خاص امور کلان‌شهر‌های هیئت دولت با موضوع بررسی «لایحه مدیریت یکپارچه آتش نشانی و خدمات ایمنی کشور» به ریاست وزیر کشور هشتم اردیبهشت ۱۳۹۸ و به میزبانی نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد.
کمیسیون خاص امور کلان شهرها
جلسه تخصصی کمیسیون خاص امور کلان‌شهر‌های هیئت دولت در راستای بازبینی و اصلاح «لایحه مدیریت یکپارچه آتش نشانی و خدمات ایمنی کشور» به ریاست دبیر کمیسیون ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ به میزبانی دفتر هیئت دولت نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد.
جلسه اصلی کمیسیون خاص امور کلان‌شهر‌های هیئت دولت با موضوع بررسی «لایحه مدیریت یکپارچه آتش نشانی و خدمات ایمنی کشور» به ریاست وزیر کشور هشتم اردیبهشت ۱۳۹۸ و به میزبانی نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد.
وزارت کشور پیش‌نویس لایحه اصلاح ماده (۱۰۰) قانون شهرداری با رویکرد پیشگیری، جلوگیری و برخورد قاطع و بدون اغماض در حوزه تخلفات ساختمانی در حریم و محدوده شهر‌ها را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.
شهرداری تهران با هدف رفع چالش‌های اجرایی بعضی از قوانین و مقررات مربوط به مناقصه و مزایده، لایحه پیشنهادی اصلاح ماده (۳۵) آیین نامه معاملات این نهاد را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.
وزارت ورزش و جوانان، آیین نامه اجرایی چگونگی توسعه و تعمیم ورزش همگانی در کلان شهر‌ها را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با مشارکت دیگر دستگاه‌های اجرایی مربوطه «دستورالعمل پاسداری (شناسایی، معرفی و ترویج) میراث فرهنگی ناملموس شهر‌ها و روستا‌های کشور با مشارکت شورا‌های اسلامی شهر و روستا، شهرداری و دهیاری ها» را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.
کمیسیون خاص امور کلانشهر تهران و سایر کلانشهر‌ها طی پیشنهادی، درخواست بررسی تعیین تکلیف نحوه ادامه فعالیت این کمیسیون به صورت دائمی یا موقت را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت کشور، دستگاه‌های اجرایی تعیین شده را موظف به اجرای اقدامات اجتماعی – فرهنگی در کلانشهر‌ها در حدود اعتبارات مصوب مربوط طی زمانبندی تعیین شده نمود.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد ماده (۸۲) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، آیین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار را تصویب کرد.
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به منظور تقویت گونه های مختلف گردشگری در شهرها، آیین نامه ساماندهی و ارتقای گردشگری شهری را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.