خاص امور کلان شهرها

کمیسیون خاص امور کلان شهرها
وزارت کشور به استناد ماده (۶) قانون نحوه تأسیس کتابخانه های عمومی - مصوب ۱۳۸۲ - آیین نامه اجرایی نحوه کسر نیم درصد سهم کتابخانه های عمومی از درآمد شهرداری ها را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به کمیسیون خاص امور کلانشهر تهران و سایر کلانشهرهای دولت ارایه نموده است.
وزارت کشور پیشنهاد آیین نامه اجرایی قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی را جهت بررسی و تصویب، به کمیسیون خاص امور کلانشهرها ارایه نموده است.
رئیس جمهور لایحه «اصلاح ماده (۳۵) آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران» درخصوص ضوابط و شرایط مورد عمل در مناقصه را برای طی تشریفات قانونی به مجلس ارسال کرد.
معاون اول رئیس جمهور مصوبه ساماندهی وضعیت آبیاری کشاورزی جنوب شهر تهران را برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد.
با بررسی «دستورالعمل پاسداری میراث فرهنگی ناملموس شهر‌ها و روستا‌های کشور با مشارکت شورا‌های اسلامی شهر و روستا، شهرداری و دهیاری ها» در جلسه تخصصی کمیسیون خاص امور کلان‌شهر‌های هیئت دولت، موضوع در دستورکار کمیته فرعی قرار گرفت.
در جلسه تخصصی کمیسیون خاص امور کلان‌شهر‌های هیئت دولت که به ریاست معاون دبیر کمیسیون سه‌شنبه ۱۸ تیر برگزار شد آیین‌نامه «ساماندهی و ارتقای گردشگری شهری» به درخواست نماینده سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از دستور کار خارج و برای بازبینی به این دستگاه عودت شد.
در جلسه تخصصی کمیسیون خاص امور کلان‌شهر‌های هیئت دولت که به ریاست دبیر کمیسیون دوشنبه ۳ تیر برگزار شد طرح پیشنهادی شورای‌عالی استان‌ها با عنوان «تشکیل انجمن محلات در شهر‌های مراکز استان‌ها» مطرح و به درخواست نماینده آن مجموعه به سازمان مربوط عودت شد.
در جلسه تخصصی کمیسیون خاص امور کلان‌شهرهای هیئت دولت که شنبه ۲۵ خرداد به ریاست دبیر کمیسیون برگزار شد پیش‌نویس لایحه اصلاح ماده (۱۰۰) قانون شهرداری که از سوی وزارت کشور در حوزه تخلفات ساختمانی در حریم و محدوده شهر‌ها به هیئت وزیران ارائه شد به دلیل عدم توافق اکثریت نمایندگان دستگاه های مربوط با متن پیشنهادی، برای بررسی و بازنویسی مجدد با هماهنگی و مشارکت دستگاه های ذی‌ربط به این وزارت عودت شد.
در جلسه تخصصی کمیسیون خاص امور کلان‌شهر‌های هیئت دولت که سه شنبه ۲۱ خرداد به ریاست دبیر کمیسیون برگزار شد آیین‌نامه «نحوه سازماندهی مشارکت شهروندان در امور ایمنی و مدیریت بحران شهری» بررسی و برای بازنگری و رفع ایرادات و ابهامات و تنظیم راهکار‌های متناظر با آسیب‌های اجتماعی احصا شده، به وزارت کشور عودت شد.
در جلسه اصلی کمیسیون خاص امور کلان‌شهر‌ها که یکشنبه ۱۲ خرداد به ریاست وزیر کشور برگزار شد لایحه پیشنهادی شهرداری تهران با عنوان «اصلاح ماده (۳۵) آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران» تصویب و در دستور کار هیئت وزیران قرار گرفت.