وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، درخواست مجوز فروش 9 فقره ملک در شهرهای مشهد ، شیراز و کرمان را که در قبال عدم ایفای تعهدات دانشجویان بورسیه ضبط شده، به دولت ارائه کرد.
سازمان برنامه و بودجه آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (9) قانون بودجه سال 1397کل کشور را در خصوص بهره برداری وزارت آموزش و پرورش از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خود برای تصویب هیئت وزیران پیشنهاد نموده است.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پیشنهاد اصلاح تبصره ماده (6) آیین نامه اجرایی ماده (27) قانون مبارزه با کالا و ارز در خصوص مواد و فرآورده های قاچاق خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی را برای تصویب ارائه کرده است.
سازمان برنامه و بودجه آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (9) قانون بودجه سال 1397کل کشور را در خصوص بهره برداری وزارت آموزش و پرورش از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خود برای تصویب هیئت وزیران پیشنهاد نموده است.
وزارت امور خارجه درخواست صدور مجوز فروش ساختمان های سابق سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور کنیا –نایروبی و کشور نیجریه و هم چنین کاخ والری (Val Ory) در منطقه موکا (Moka) جزیره‌ موریس را به دولت داده است.
سفارت کشور مجارستان در تهران قصد تملک ساختمانی در منطقه دروس تهران را به منظور دفتر سفارت و محل سکونت کارکنان خود دارد و وزارت امور خارجه با توجه لزوم طی مراحل قانونی صدور مجوز استملاک اتباع بیگانه در ایران درخواست دارد تا موضوع با قید فوریت در دستور کار هیئت وزیران قرار گیرد.
بر اساس قانون بودجه سال 1396 کل کشور، دستگاه های اجرایی به منظور تامین اعتبار لازم جهت پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان خود، مجاز به فروش اموال و دارایی های غیرمنقول سازمان مربوط هستند. در این راستا سازمان انتقال خون پیشنهادی را جهت تصویب هیات دولت ارایه نموده است.
بر اساس بند (6) تصویب نامه شماره 159467/ت 52166 هـ مورخ 15 /12 /1395 هیئت وزیران، حدنصاب فنی و اقتصادی موضوع فعالیت های تبصره (4) الحاقی به ماده (1) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، تابع مساحت مندرج در پروانه بهره برداری گردیده و از زمان ابلاغ تصویب نامه مزبور، صدور اسناد تفکیکی محل اجرای طرح، قبل از بهره برداری متوقف شده است که این امر موجب بروز مشکلاتی برای اجرای طرح های کشاورزی مانند ایجاد گلخانه، دامداری، مرغداری، فعالیت های شیلاتی، صنایع تبدیلی و غذایی شده است.
بر اساس بند (هـ) تبصره (9) قانون بودجه سال 1396به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده شده است،« تا به منظور ساماندهی و بهینه سازی کاربری بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خود و با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی، نسبت به احداث، بازسازی و بهره برداری از آنها اقدام کند. تغییر کاربری موضوع این بند به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش استان یا شهرستان و تصویب کمیسیون ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و...