در جلسه اصلی کمیسیون لوایح هیئت دولت که به ریاست وزیر دادگستری برگزار شد ضمن بررسی و تصویب تعدادی از پیشنهادات دستگاه‌های اجرایی، لایحه پیشنهادی مقید و محدودسازی حق طلاق شوهر، موقتا از دستور کار خارج شد.
در جلسه اصلی کمیسیون لوایح که به ریاست وزیر دادگستری برگزار شد تعدادی از پیشنهاد‌های دستگاه‌های اجرایی بررسی و مورد تصمیم‌گیری قرار گرفت.
‌در جلسه اصلی کمیسیون لوایح هیئت دولت که به ریاست وزیر دادگستری برگزار شد درخصوص تعدادی از پیشنهادات دستگاه‌های اجرایی تصمیم‌گیری شد.
در جلسه اصلی کمیسیون لوایح هیئت دولت که به ریاست وزیر دادگستری برگزار شد تعدادی از پیشنهادات دستگاه‌های اجرایی مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت.
در جلسه اصلی کمیسیون لوایح، درخصوص پیشنهادات سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت‌خانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صنعت، معدن و تجارت تصمیم‌گیری شد.
کمیسیون لوایح هیئت دولت در جلسه روز شنبه ۵ مرداد به ریاست وزیر دادگستری، بررسی لایحه «اصلاح قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» را به پایان رساند تا این لایحه در دستور کار جلسه هیئت وزیران قرار گیرد.
در جلسه فرعی کمیسیون لوایح که به ریاست دبیر کمیسیون برگزار شد بررسی دو پیشنهاد وزارت‌خانه‌های راه و شهرسازی و دادگستری در دستور کار قرار گرفت.
در جلسه اصلی کمیسیون لوایح که به ریاست وزیر دادگستری شنبه ۲۹ تیر برگزار شد روند بررسی لایحه پیشنهادی وزارت دادگستری ادامه یافت.
در جلسه اصلی کمیسیون لوایح که شنبه ۲۲ تیر به ریاست لعیا جنیدی برگزار شد، درخصوص مواد مراعی مانده از لایحه پیشنهادی معاونت حقوقی رئیس جمهور تصمیم‌گیری شد.
در جلسه اصلی کمیسیون لوایح که به ریاست علیرضا آوایی شنبه ۱۵ تیر برگزار شد روند بررسی لایحه پیشنهادی معاونت حقوقی رئیس جمهور ادامه یافت و پس از تکمیل آن در کمیته اصلی، با قید فوریت در دستور کار هیئت وزیران قرار گرفت.