در جلسه اصلی کمیسیون لوایح که به ریاست وزیر دادگستری شنبه ۲۹ تیر برگزار شد روند بررسی لایحه پیشنهادی وزارت دادگستری ادامه یافت.
در جلسه اصلی کمیسیون لوایح که شنبه ۲۲ تیر به ریاست لعیا جنیدی برگزار شد، درخصوص مواد مراعی مانده از لایحه پیشنهادی معاونت حقوقی رئیس جمهور تصمیم‌گیری شد.
در جلسه اصلی کمیسیون لوایح که به ریاست علیرضا آوایی شنبه ۱۵ تیر برگزار شد روند بررسی لایحه پیشنهادی معاونت حقوقی رئیس جمهور ادامه یافت و پس از تکمیل آن در کمیته اصلی، با قید فوریت در دستور کار هیئت وزیران قرار گرفت.
در جلسه فرعی کمیسیون لوایح هیئت دولت که چهارشنبه ۱۲ تیر به ریاست دبیر کمیسیون مربوط برگزار شد پیش‌نویس لایحه «تعیین حداقل سن ازدواج دختران و پسران»؛ پیشنهادی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور، بررسی و برای انجام اصلاحات مورد نظر نمایندگان دستگاه های اجرایی، به معاونت مورد اشاره ارجاع شد تا پس از بازنگری، دوباره در دستور کار کمیسیون قرار بگیرد.
در جلسه اصلی کمیسیون لوایح که به ریاست لعیا جنیدی شنبه یکم تیر برگزار شد روند بررسی لایحه پیشنهادی معاونت حقوقی رئیس جمهور ادامه یافت.
در جلسه اصلی کمیسیون لوایح که به ریاست وزیر دادگستری شنبه ۲۵ خرداد برگزار شد روند بررسی دو لایحه پیشنهادی وزارت دادگستری و معاونت حقوقی رئیس جمهور ادامه یافت.
در جلسه اصلی کمیسیون لوایح که به ریاست وزیر دادگستری شنبه ۱۱ خرداد برگزار شد ضمن ادامه روند بررسی دو لایحه پیشنهادی وزارت دادگستری و معاونت حقوقی رئیس جمهور، اختلاف سازمان ایدرو و مؤسسه فرهنگی و هنری ایمافیلم درخصوص پرداخت مبلغ قرارداد فی‌مابین بررسی شد تا در صورت لزوم، حل و فصل این اختلاف به داوری ارجاع شود.
در جلسه اصلی کمیسیون لوایح که به ریاست وزیر دادگستری ۴ خرداد ۱۳۹۸ برگزار شد پیشنهاد وزارت دادگستری درزمینه اصلاح تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ درخصوص پرداخت دیات برعهده بیت المال با توافق اعضا تأیید و در دستور کار هیئت وزیران قرار گرفت تا درصورت تصویب از سوی دولت، با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.