لوایح
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استناد تبصره (1) ماده (28) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1399 کل کشور، خواستار صدور مجوز دولت به منظور احداث ساختمان اداری جدید برای سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور شده است.
با موافقت وزیران عضو کمیسیون لوایح، اراضی واقع در شهرستان مهران استان ایلام از وزارت جهاد کشاورزی به شرکت شهرک های کشاورزی واگذار شد.
با موافقت وزیران عضو کمیسیون لوایح، مجوز فروش دو خانه بهداشت در شهرستان طبس صادر شد.
با موافقت وزيران عضو كميسيون لوايح، شرکت شهرک‏ های کشاورزی مجاز به فروش عرصه و اعیان (37) فقره مجتمع کشاورزی شد.
باتوجه به مشکلات ناشی از سوء استفاده زوج از حق قانونی خود درخصوص اعلام رضایت برای صدور گذرنامه زوجه و در نتیجه تهدید بنیان نهاد خانواده، معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور لايحه اصلاح بند (3) ماده (18) قانون گذرنامه و الحاق پنج تبصره به مواد (18 و 19) آن را درخصوص اصلاح ضوابط مربوط به اجازه زوج در صدور گذرنامه زوجه به هیئت دولت ارائه نموده است.
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به منظور فعال سازي شبكه توسعه اقتصاد ديجيتال و طراحي و ايجاد سازه چند منظوره، درخواست واگذاری اراضی در استان مازندارن به پارك فناوري اطلاعات و ارتباطات را هیئت دولت ارائه نموده است.
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به استناد تبصره (3) ماده واحده قانون «پیوند اعضای بیماران فوت شده و یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است» پيش نويس اصلاحی آيين نامه اجرایی این قانون را به تدوین و به هیئت دولت ارائه نموده است.
استانداری کرمانشاه باتوجه به نیاز این مجموعه به فضای اداری مناسب جهت استقرار فرمانداری شهرستان سنقر و کلیایی، درخواست واگذاری و تغییر بهره بردار آموزشكده فني و حرفه اي دانشكده فني و حرفه اي شهرستان مورد اشاره به استانداری مزبور را به هیئت دولت ارائه نموده است.
با موافقت وزیران عضو کمیسیون لوایح، وزارت امور خارجه مجاز شد نسبت به فروش زمین متعلق به سفارت جمهوری اسلامی ایران در آنکارا اقدام نماید.
جلسات کمیسیون