لوایح

کمیسیون لوایح
وزارت جهاد کشاورزی، پیشنهاد واگذاری چهار شهرک از شهرک‌های گلخانه‌ای واقع در استان‌های مرکزی، خراسان رضوی، همدان و ایلام به شرکت شهرک‌های کشاورزی را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.
وزیران عضو کمیسیون لوایح با فروش چهار ملک سازمان تعزیران حکومتی در شهر تهران موافقت کردند.
جلسه اصلی کمیسیون لوایح با محوریت بررسی لوایح «قانون مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی» و «اصلاح قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» به ریاست وزیر دادگستری ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ به میزبانی دفتر هیئت دولت نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد.
وزارت ورزش و جوانان، پیشنهاد واگذاری حق استفاده، بهره برداری و نگهداری از اماکن ورزشی تحت مدیریت این وزارت به خیران، شورا‌های اسلامی روستا،‌ دهیاری‌ها و هیئت‌های ورزشی را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.
جلسه اصلی کمیسیون لوایح با محوریت بررسی «لایحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی» و دیگر پیشنهادات دستگاه‌های اجرایی در خصوص «صدور مجوز فروش یا واگذاری اموال غیرمنقول آن ها» به ریاست معاون حقوقی رئیس جمهور چهاردهم اردیبهشت ۱۳۹۸ به میزبانی دفتر هیئت دولت نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درخواست صدور مجوز انتقال اسناد رسمی دو پلاک ثبتی واقع در نجف آباد استان اصفهان از وزارت جهاد کشاورزی به نام مسجد و حسینیه نصیر را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.
وزارت دادگستری باتوجه به تقاضای سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور برای احداث ساختمان ستاد دیه، درخواست واگذاری بخشی از اراضی واقع در منطقه شمیران استان تهران را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.
جلسه اصلی کمیسیون لوایح با محوریت بررسی لایحه «قانون نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی» و آیین نامه اجرایی «بهبود وضعیت زندان‌ها و انتقال آن‌ها به خارج محدوده شهرها» به ریاست وزیر دادگستری هفتم اردیبهشت ۱۳۹۸ به میزبانی دفتر هیئت دولت نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد.
جلسه فرعی کمیسیون لوایح هیئت دولت به منظور بررسی پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی درخصوص صدور مجوز واگذاری ملک یا اراضی عوض (جایگزین) اراضی مالکان واقع در تقاطع غیرهمسطح کمربندی قم با عمار یاسر در محدوده طرح آزاد راه حرم تا حرم چهارم اردیبهشت ۱۳۹۸ به ریاست دبیر کمیسیون و میزبانی دفتر هیئت دولت نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد.
نظر به گستردگی و تنوع وظایف و مأموریت‌های استانداری یزد و نیاز مبرم این مجموعه به ساختمان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، وزارت کشور، درخواست بازگشت حق استفاده از ساختمان مذکور از وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به این وزارت را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.