در جلسه اصلی کمیسیون فرهنگی دفتر هیئت دولت، سه پیشنهاد با عنوان‌های «اصلاح مصوبه با موضوع الحاق یک جمله به تبصره (۲) ماده (۱) آیین نامه اموال فرهنگی، هنری و تاریخی نهاد‌های عمومی و دولتی»، «مجوز برگزاری شصت و ششمین همایش وزرای بهداشت کشور‌های منطقه مدیترانه شرقی سازمان بهداشت جهانی، نیمه دوم مهرماه سال ۱۳۹۸ در تهران» » و «آیین‌نامه تبلیغات در حوزه پولی و بانکی کشور» مورد بحث و بررسی قرار گرفت.