در جلسه اصلی کمیسیون فرهنگی "آیین نامه ساخت و نظارت بر طرز کار و انحلال سالن‌های نمایش فیلم" مورد بررسی اعضا قرار گرفت.