دستورالعمل اجرایی تجارت اموال فرهنگی - تاریخی و هنری منقول مجاز در جلسه این هفته کمیسیون فرهنگی بررسی و مقرر شد شورایی متشکل از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، معاونت حقوقی رئیس جمهور و دبیرخانه کمیسیون فرهنگی هیئت دولت به موارد اختلافی رسیدگی و نتیجه را در جلسه بعدی کمیسیون ارائه کند.
در جلسه اصلی کمیسبون فرهنگی هیئت دولت، پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با عنوان «دستورالعمل اجرایی تجارت اموال فرهنگی - تاریخی و هنری منقول مجاز» بررسی شد.
دو پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با عناوین «دستورالعمل اجرایی تجارت اموال فرهنگی - تاریخی و هنری منقول مجاز» و «صدور مجوز خروج موقت آثار نمایشگاهی به منظور برگزاری نمایشگاهی با عنوان «ملاقات پارس با سیلا» در کره جنوبی» در جلسه اصلی کمیسیون فرهنگی هیئت دولت بررسی شد.
آیین نامه ساخت و نظارت بر طرز کار و انحلال سالن‌های نمایش فیلم پس از بررسی در شش جلسه تخصصی و دو جلسه اصلی کمیسیون فرهنگی در ۲۹ ماده به تصویب رسید.
در جلسه اصلی کمیسیون فرهنگی "آیین نامه ساخت و نظارت بر طرز کار و انحلال سالن‌های نمایش فیلم" مورد بررسی اعضا قرار گرفت.
"آیین نامه ساخت و نظارت بر طرز کار و انحلال سالن‌های نمایش فیلم" پس از شش جلسه بررسی در کمیته تخصصی کمیسیون فرهنگی به تصویب رسیده و آماده بررسی و تصویب در جلسه اصلی این کمیسیون است.