فرهنگی
باتوجه به تاکید قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر حق بر آموزش و پرورش رایگان به عنوان یک حق بنیادین برای کلیه ملت ایران، معاونت حقوقی رئیس جمهور لایحه حق كودكان و نوجوانان لازم التعليم بر آموزش و پرورش رايگان را تدوین و به هیئت دولت ارائه نموده است.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب تکالیف مقرر در ماده (6) قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، پیش نویس آیین نامه اجرایی تبصره ذیل ماده (6) این قانون را با همکاری وزارت دادگستری و سایر دستگاه های اجرایی، جهت بررسی و تصویب، به هیئت دولت ارایه کرده است.
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی درخواست صدور مجوز خروج موقت تعدادی از آثار تاریخی-فرهنگی براي نمايشگاه «مرگ در نمک: روایتی باستان شناسانه از سرزمین پارس» در موزه های معدن كاری بوخوم و باستان شناسی فرانكفورت جمهوری فدرال آلمان را به هیئت دولت ارائه نموده است.
در جلسه اصلی کمیسیون فرهنگی هیئت دولت که روز یکشنبه مورخ 18 آبان 1399 به ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور سایر اعضای کمیسیون برگزار شد، بررسی یک پیشنهاد از سازمان برنامه و بودجه کشور و گزارش کمیسیون فرهنگی از ارایه نتایج پژوهش ساز و کار و ارتقای سرمایه اجتماعی در دستور کار کمیسیون قرار گرفت.
معاونت حقوقی رئیس جمهور با هدف مقابله با تخریب و بی توجهی به آثار و بافت های تاریخی - فرهنگی در شهرها و روستاهای کشور و ضرورت حفاظت از این آثار ارزشمند، پیش نویس لایحه الحاق یک بند به ماده (2) و اصلاح ماده (8) قانون حمایت از مرمت و احیای بافت های تاریخی - فرهنگی را جهت بررسی و تصویب، به هیئت وزیران ارایه نموده است.
معاونت حقوقی رئیس جمهور با توجه به تکلیف دولت مبنی بر حمایت و حفاظت از آثار تاریخی کشور و بافت های تاریخی - فرهنگی به عنوان میراث و گنجینه فرهنگ و تمدن ایرانی - اسلامی، آیین نامه حمایت از مالکان، متصرفان قانونی و بهره برداران غیردولتی و خصوصی آثار غیرمنقول و بافت های تاریخی - فرهنگی ثبت شده در فهرست آثار ملی و فهرست های ذیربط را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به هیئت دولت ارایه کرده است.
با امضای معاون اول رئیس جمهور، آیین نامه اجرایی انضباط اجتماعی و ایمنی راه ها ابلاغ شد.
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به منظور ایجاد آگاهی و تصویری مثبت از جاذبه های گردشگری ایران در ذهن گردشگران و ارائه مشوق های لازم برای ترغیب آنها برای انتخاب ایران به عنوان مقصد سفر، آیین نامه اجرایی نشان ( برند) ملي گردشگري جمهوري اسلامي ايران را به کمیسیون فرهنگی هیئت دولت ارائه نموده است.
در جلسه اصلی کمیسیون فرهنگی دولت به ریاست سید عباس صالحی، وزارت علوم تحقیقات و فناوری و معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور به ارائه گزارش درخصوص ابعاد فرهنگی- اجتماعی بیماری کرونا و تبعات آن در دستگاه های اجرایی خود پرداختند.
1 - 10 of 279
جلسات کمیسیون