کمیسیون فرهنگی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری پیشنهاد خروج 196 قلم آثار موزه ملی ایران به کشور هلند برای برگزاری نمایشگاه «ایران: مهد تمدن» را جهت تصویب در هیئت وزیران ارایه نموده است.
هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آیین نامه چگونگی هزینه کرد وجوه حاصل از حق التولیه, حق النظاره و میزان حق الزحمه امین یا هیئت امنای اماکن مذهبی در سال 1397 را به تصویب رسانید.
آیین نامه تبلیغات در حوزه پولی و بانکی کشور، در دومین جلسه کمیسیون فرعی فرهنگی هیات دولت که با حضور نماینده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونان وزارت خانه های ورزش و جوانان، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و معاونت حقوقی ریاست جمهوری برگزار شد، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و با اصلاح بخشی از آن تصویب شد.
در کمیسیون اصلی فرهنگی که روز یکشنبه 26 فروردین ماه با حضور اعضا در دفتر هیئت دولت برگزار شد، پیشنهاد «طرح گسترش کتابخانه های عمومی در تمامی روستاهای بالای 1500 نفر جمعیت» مورد بررسی قرار گرفت و برای طرح در هیئت وزیران تصویب شد.
با توجه به نقش مستندسازی و ثبت و ضبط جوانب اجرای طرح ها و پروژه های مهم کشور در انتقال دانش و، بهره مندی از تجربیات گوناگون و ثبت و ضبط جوانب اجرای طرح ها و پروژه های مهم کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواستار «الزام دستگاه های اجرایی به مستندنگاری و ثبت تصویری طرح ها و پروژه های مهم کشور» در قالب مصوبه هیئت دولت و یا بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی شده است.
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درخواست میزبانی کنگره جهانی فلسفه در سال 2023 که هر پنج سال یکبار توسط فدراسیون بین المللی انجمن های فلسفه (FISP) برگزار می شود را به هیئت دولت اعلام نموده است.
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درخواست صدور مجوز و تامین اعتبار لازم برای برگزاری دهمین جشنواره بین المللی فارابی ویژه تحقیقات علوم انسانی و اسلامی در سال 1397 را به هیئت دولت ارائه کرد.
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برابر تکلیف آیین نامه مدیریت ساماندهی، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی ـ تاریخی منقول مجاز (مصوب 1384 هیئت وزیران و اصلاحات بعدی آن) دستورالعمل اجرایی فصل چهارم این آیین نامه با عنوان «دستورالعمل اجرایی تجارت اموال فرهنگی ـ تاریخی و هنری منقول مجاز» را پس از طرح و تایید شورای عالی میراث فرهنگی، جهت بررسی و تصویب به هیئت وزیران تقدیم نموده است.
سالمندی جمعیت یکی از گذارهای عمده جمعیتی در سراسر جهان بخصوص در آسیا و اقیانوسیه به عنوان یکی از پر جمعیت ترین مناطق دنیا است. سرعت و وسعت سالمندی جمعیت و نیز پیامد های عمیق آن بر توسعه اجتماعی و اقتصادی، مستلزم اقدام فوری در سطوح مختلف به ویژه در سطح تدوین سیاست ها و برنامه ریزی است.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیشنهاد افزودن تبصره ای به ماده (29) آیین­ نامه مدیریت، ساماندهی، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی – تاریخی منقول مجاز موضوع تصویب ­نامه شماره 28584/ت33542 مورخ 10 /5 /1383 هیئت وزیران با هدف رفع تداخل وظایف اداری میان این وزارتخانه و سازمان میراث فرهنگی در حوزه آثار هنری با قدمت زیر صد سال را دارد