فرهنگی

کمیسیون فرهنگی
هیئت دولت با برگزاری ششمین گردهمایی بین‌المللی تغییر اقلیم با مسئولیت وزارت راه و شهرسازی در تاریخ آبان ماه ۱۳۹۸ موافقت کرد.
معاون اول رئیس جمهور با هدف ارتقا سطح آگاهی‌های اجتماعی از برق هسته ای، آیین نامه اجرایی بند (پ) ماده (۴۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را ابلاغ کرد.
دو پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با عناوین «دستورالعمل اجرایی تجارت اموال فرهنگی - تاریخی و هنری منقول مجاز» و «صدور مجوز خروج موقت آثار نمایشگاهی به منظور برگزاری نمایشگاهی با عنوان «ملاقات پارس با سیلا» در کره جنوبی» در جلسه اصلی کمیسیون فرهنگی هیئت دولت بررسی شد.
اعضای کابینه با برگزاری گردهمایی بین المللی وزاری بهداشت کشور‌های منطقه مدیترانه شرقی سازمان بهداشت جهانی در سال ۱۳۹۸ موافقت کردند.
آیین نامه ساخت و نظارت بر طرز کار و انحلال سالن‌های نمایش فیلم پس از بررسی در شش جلسه تخصصی و دو جلسه اصلی کمیسیون فرهنگی در ۲۹ ماده به تصویب رسید.
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خواستار صدور مجوز خروج موقت آثار نمایشگاهی به منظور برگزاری نمایشگاهی با عنوان «ملاقات پارس با سیلا» در کره جنوبی شده است.
وزارت راه و شهرسازی، مجوز برگزاری چهاردهمین گردهمایی بین المللی سواحل، بنادر و سازه­‌های دریایی (ICOPMAS ۲۰۲۰)  را از هیئت وزیران درخواست نموده است.
در جلسه اصلی کمیسیون فرهنگی "آیین نامه ساخت و نظارت بر طرز کار و انحلال سالن‌های نمایش فیلم" مورد بررسی اعضا قرار گرفت.
"آیین نامه ساخت و نظارت بر طرز کار و انحلال سالن‌های نمایش فیلم" پس از شش جلسه بررسی در کمیته تخصصی کمیسیون فرهنگی به تصویب رسیده و آماده بررسی و تصویب در جلسه اصلی این کمیسیون است.
در جلسه اصلی کمیسیون فرهنگی هیئت دولت که به ریاست دکتر بطحایی، وزیر آموزش و پرورش برگزار شد، آیین نامه اجرایی بند (پ) ماده (۴۸) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و برگزاری ششمین گردهمایی بین المللی (منطقه ای) تغییر اقلیم در سال ۱۳۹۸ به تصویب اعضای کمیسیون رسید.