جلسه اصلی کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فناوری، صبح روز چهارشنبه مورخ یکم مرداد ۱۳۹۹ به ریاست وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و با حضور سایر اعضای کمیسیون برگزار شد.
جلسه اصلی کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فناوری، روز چهارشنبه ۲۵ تیر ماه ۱۳۹۹ به ریاست دکتر غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و با حضور سایر اعضای کمیسیون برگزار شد.
جلسه کمیسیون اصلی علمی، تحقیقاتی و فناوری در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۱ با حضور اعضای کمیسیون برگزار شد.
جلسه اصلی کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فناوری دولت روز چهارشنبه مورخ ۴ تیر ۱۳۹۹ با حضور اعضای اصلی کمیسیون برگزار شد.
آخرین اخبار کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فناوری