علمی، تحقیقاتی و فناوری
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در اجرای بند (8) ضمیمه قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری اقتصادی هشت کشور درحال توسعه (گروه دی 8)، پیشنهاد انعقاد موافقتنامه حقوقی به منظور ایجاد دانشگاه بین المللی با مشارکت اعضای (گروه دی 8) را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به هیئت دولت ارایه کرده است.
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به منظور استمرار فعالیت دانشگاه بین المللی دی 8 که با همکاری هشت کشور در حال توسعه و با تلاش این وزارت و میزبانی دانشگاه بوعلی سینای همدان راه اندازی شده، متن پیشنهادی خود را به هیئت دولت ارائه نموده است.
با امضای معاون اول رئیس جمهور، اساسنامه نمونه صندوق های پژوهش و فناوری ابلاغ شد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی به استناد تبصره ماده (5) قانون بازار اوراق بهادار و ماده (33) اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار، پیشنهاد اصلاح ساختار و تشکیلات این سازمان را جهت بررسی و تصویب در هیئت دولت ارایه کرده است.
وزارت آموزش و پرورش به منظور ايجاد سازوكار قانونی براي افزايش انگيزه شغلی، كسب و ارتقای صلاحيت هاي معلمی و متناسب سازی نظام پرداخت ها براساس شايستگی ها و نتايج عملكرد رقابتی معلمان، لايحه رتبه بندی حرفه ای معلمان را به هیئت دولت ارائه نموده است.
معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور به منظور لغو محدودیت برخی گروه های شغلی از دریافت کارت بازرگانی، پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات را به کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فناوری هیئت دولت ارائه نموده است.
جلسات کمیسیون