در جلسه اصلی کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیئت دولت که به ریاست وزیر راه و شهرسازی برگزار شد درخصوص سه مورد از پیشنهادات وزارت راه و شهرسازی تصمیم‌گیری شد.
در جلسه اصلی کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست که به ریاست وزیر راه و شهرسازی برگزار شد ضمن برگزاری مراسم تودیع و معارفه دبیران پیشین و فعلی کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست، بررسی و تصمیم‌گیری درخصوص پیشنهادات دستگاه‌های اجرایی در دستورکار قرار گرفت.
در جلسه تخصصی کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست، لایحه اصلاح ماده (۴) قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز بررسی و مقرر شد موضوع با ذکر دلایل مخالفان و موافقان جهت تصمیم‌گیری در کمیته فرعی مطرح شود.
در جلسه فرعی کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیئت دولت که یکشنبه ۲۳ تیر به ریاست معاون دبیر کمیسیون برگزار شد پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی با عنوان «نقشه راه بهبود ایمنی راه‌های کشور و برنامه‌های توسعه حمل و نقل همگانی» مطرح و به درخواست نماینده این سازمان برای بازنگری مجدد از دستور کار خارج شد.
در جلسه اصلی کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیئت دولت که به ریاست وزیر راه و شهرسازی برگزار شد تعدادی از پیشنهادات دستگاه‌های اجرایی بررسی شد.
در جلسه تخصصی کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست که به ریاست معاون کمیسیون دوشنبه ۲۷ خرداد برگزار شد آیین‌نامه اجرایی قانون «اصلاح الگوی مصرف انرژی» بررسی و به درخواست نماینده سازمان ملی استاندارد ایران و برای بازنگری بیشتر به این سازمان عودت شد.
در جلسه تخصصی کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست که دوشنبه ۲۰ خرداد به ریاست معاون کمیسیون برگزار شد طرح جامع «اسقاط انواع وسایل نقلیه سبک و سنگین موتوری» که از سوی سازمان حفاظت محیط زیست به دولت ارائه شد بررسی و به درخواست نماینده این سازمان از دستور کار خارج شد تا درصورت ضرورت، پیشنهاد جدید به هیئت دولت ارائه شود.
در جلسه تخصصی کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست که به ریاست معاون کمیسیون یکشنبه ۱۹ خرداد برگزار شد پیش‌نویس لایحه «حفاظت رودخانه‌ها و کاهش خطرات سیل» که پیرو سیلاب‌های سال جاری از سوی وزارت نیرو به دولت پیشنهاد شد با توجه به سابقه بررسی آن در معاونت حقوقی رئیس جمهور و برای جلوگیری از موازی کاری، تا زمان ارسال متن موردنظر از سوی این معاونت، از دستور کار کمیسیون خارج شد.
در جلسه اصلی کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست که به ریاست وزیر راه و شهرسازی ۲۹ اردیبهشت تشکیل شد آیین نامه اجرایی پیشنهادی سازمان حفاظت محیط زیست درخصوص بند (ز) ماده (۳۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، موضوع «برنامه مدیریت سبز» تصویب و جهت تأیید نهایی به هیئت وزیران ارسال شد.
با توجه به ریسک انفجار بالای خودروها دوگانه سوز کارگاهی به پیشنهاد وزارت کشور موضوع "معاینه فنی خودروهای دوگانه سوز کارگاهی" درجلسه تخصصی کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست که در روز دوشنبه 31 اردیبهشت در محل دفتر هیئت دولت تشکیل شد مورد بررسی قرار گرفت.