در جلسه تخصصی کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست که دوشنبه ۲۰ خرداد به ریاست معاون کمیسیون برگزار شد طرح جامع «اسقاط انواع وسایل نقلیه سبک و سنگین موتوری» که از سوی سازمان حفاظت محیط زیست به دولت ارائه شد بررسی و به درخواست نماینده این سازمان از دستور کار خارج شد تا درصورت ضرورت، پیشنهاد جدید به هیئت دولت ارائه شود.
در جلسه تخصصی کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست که به ریاست معاون کمیسیون یکشنبه ۱۹ خرداد برگزار شد پیش‌نویس لایحه «حفاظت رودخانه‌ها و کاهش خطرات سیل» که پیرو سیلاب‌های سال جاری از سوی وزارت نیرو به دولت پیشنهاد شد با توجه به سابقه بررسی آن در معاونت حقوقی رئیس جمهور و برای جلوگیری از موازی کاری، تا زمان ارسال متن موردنظر از سوی این معاونت، از دستور کار کمیسیون خارج شد.
در جلسه اصلی کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست که به ریاست وزیر راه و شهرسازی ۲۹ اردیبهشت تشکیل شد آیین نامه اجرایی پیشنهادی سازمان حفاظت محیط زیست درخصوص بند (ز) ماده (۳۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، موضوع «برنامه مدیریت سبز» تصویب و جهت تأیید نهایی به هیئت وزیران ارسال شد.
با توجه به ریسک انفجار بالای خودروها دوگانه سوز کارگاهی به پیشنهاد وزارت کشور موضوع "معاینه فنی خودروهای دوگانه سوز کارگاهی" درجلسه تخصصی کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست که در روز دوشنبه 31 اردیبهشت در محل دفتر هیئت دولت تشکیل شد مورد بررسی قرار گرفت.
پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش در خصوص وضعیت مدارس کشور (فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی) مورد موافقت کمیته فرعی کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست قرار نگرفت.
جلسه تخصصی کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست جهت رسیدگی به "لایحه اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان" به ریاست دبیر کمیسیون و با حضور نمایندگان دستگاه های مربوطه شنبه 15 اردیبهشت ماه در محل نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد.
جلسه فوق العاده و اصلی کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست با حضور وزرای راه، مسکن و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، ریاست سازمان های حفاظت محیط زیست و انرژی اتمی، نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری، شهرداری تهران، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی و نمایندگان سایر دستگاه های مربوطه، یکشنبه 9 اردیبهشت ماه 1397 در محل ساختمان کوثر نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد.
جلسه تخصصی کمیسیون امور زیربنایی و صنعت محیط زیست جهت بررسی درخواست استانداری زنجان با عنوان"مجوز هزینه کرد درآمد حاصل از فروش پسماندهای مواد معدنی استان زنجان برای جانمایی و انتقال پسماند" چهارشنبه 29 فرورین ماه 1397 در محل نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد.