با توجه به ریسک انفجار بالای خودروها دوگانه سوز کارگاهی به پیشنهاد وزارت کشور موضوع "معاینه فنی خودروهای دوگانه سوز کارگاهی" درجلسه تخصصی کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست که در روز دوشنبه 31 اردیبهشت در محل دفتر هیئت دولت تشکیل شد مورد بررسی قرار گرفت.
پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش در خصوص وضعیت مدارس کشور (فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی) مورد موافقت کمیته فرعی کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست قرار نگرفت.
جلسه تخصصی کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست جهت رسیدگی به "لایحه اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان" به ریاست دبیر کمیسیون و با حضور نمایندگان دستگاه های مربوطه شنبه 15 اردیبهشت ماه در محل نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد.
جلسه فوق العاده و اصلی کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست با حضور وزرای راه، مسکن و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، ریاست سازمان های حفاظت محیط زیست و انرژی اتمی، نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری، شهرداری تهران، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی و نمایندگان سایر دستگاه های مربوطه، یکشنبه 9 اردیبهشت ماه 1397 در محل ساختمان کوثر نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد.
جلسه تخصصی کمیسیون امور زیربنایی و صنعت محیط زیست جهت بررسی درخواست استانداری زنجان با عنوان"مجوز هزینه کرد درآمد حاصل از فروش پسماندهای مواد معدنی استان زنجان برای جانمایی و انتقال پسماند" چهارشنبه 29 فرورین ماه 1397 در محل نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد.