امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست
با عنايت به آسيب شناسي و تجربيات اجراي قانون حفظ كاربري اراضي و باغ ها در دو دهه اخير، وزارت جهاد کشاورزی لایحه اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها و قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها را به هیئت دولت ارائه نموده است.
هیئت دولت با هدف تنظیم برنامه اجرایی شامل نحوه هزینه کرد منابع حاصل از واگذاری زمین برای سکونتگاه های غیر رسمی شهر مشهد، مصوبه مربوط به واگذاری زمین به شرکت بازآفرینی شهری ایران را مورد بازنگری قرار داد.
معاون اول رئیس جمهور، «آیین نامه اجرایی کارخانه ها و تعمیرگاه های مربوط به هواپیمایی و قابلیت پرواز هواپیماها» را ابلاغ کرد.
با توجه به ضرورت ساماندهی فعالیت‌ تولید کیف و کفش در شهرستان اسلامشهر و امکان استفاده از تکنولوژی روز دنیا در این زمینه، وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست مستثنی شدن احداث شهرك صنعتي كيف و كفش در شهرستان فوق از شمول شعاع ممنوعيت احداث صنايع در شعاع 120 كيلومتري تهران را به هیئت دولت ارائه نموده است.
وزارت ورزش و جوانان در اجرای ماده (7) قانون اراضی مستحدثات و ساحلی، پیشنهاد احداث پیست قایقرانی با استانداردهای بین المللی در شهر بوشهر را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به هیئت دولت ارایه کرده است.
وزارت جهاد کشاورزی به استناد مواد (26) و (2) قانون حفاظت از خاک، به ترتیب پیش نویس «آیین نامه اجرایی قانون حفاظت از خاک» و پیش نویس «خط مشی های مدیریت، حفاظت و بهره برداری پایدار از خاک کشور» را جهت بررسی و تصویب، به هیئت دولت ارایه نموده است.
وزارت راه و شهرسازی در راستای حرفه ای نمودن ساختار سنتی بازار اجاره مسکن در کشور و حمایت از منافع مستأجران، پیش نویس آیین نامه اجرایی «حمایت از اجاره داری حرفه ای» را جهت بررسی و تصویب، به هیئت دولت ارایه کرده است.
از آنجایی که تعیین پلیس راهور به عنوان مجری شماره گذاری خودرو، تأخیر در اجرای فرآیند شماره گذاری و فروش خودروهای دولتی از طریق برگزاری مزایده عمومی در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) را به همراه دارد، لذا استانداری مرکزی به منظور رفع مشکل شماره گذاری و فروش خودروهای دولتی، درخواست بررسی موضوع در هیئت دولت و ابلاغ یک رویه واحد به دستگاه های اجرایی را ارائه نموده است.
وزارت کشور پیشنهاد صدور مجوز شماره گذاری خودروهای آتش نشانی شهرداری ها و دهیاری های کشور با عمر بیش از سن فرسودگی و اخذ تأییدیه مراکز معاینه فنی را جهت بررسی و تصویب، به هیئت دولت ارسال کرده است.
وزارت دادگستری پیشنهاد اصلاح ماده (27) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان را به هیئت دولت ارائه نموده است.
1 - 10 of 354
جلسات کمیسیون