امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست
در راستای ارتقای ایمنی راه‌ها و کاهش تلفات ناشی از حوادث رانندگی، وزارت راه و شهرسازی نقشه راه بهبود ایمنی راه‌های کشور را تدوین و به هیئت دولت ارائه نموده است.
وزارت جهاد کشاورزی به منظور هماهنگی بیشتر برای تعیین و اجرایی نمودن راهبردهای بهره برداری پایدار از خاک، پیشنهاد تشكيل شوراي عالي خاك به رياست رئيس جمهور را به کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیئت دولت ارائه نموده است.
وزارت راه وشهرسازی به منظور تسریع فرآیند اجرای برنامه های تولید مسکن، پیشنهاد اصلاح آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن را به کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیئت دولت ارائه نموده است.
وزارت راه و شهرسازی به منظور رفع ابهام از موضوع دامنه شمول عوارض مربوط به قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها بر افزایش محدوده موردی شهرها و شهرک هایی که با مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری انجام می گیرد، پیشنهاد بازنگری آیین نامه اجرایی قانون مزبور را به کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیئت دولت ارائه نموده است.
در جلسه اصلی کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیئت دولت که به ریاست محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی برگزار شد بررسی و تصمیم گیری در خصوص تعدادی از پیشنهادات وزارت خانه های صمت و راه و شهرسازی در دستورکار قرار گرفت.
وزارت کشور آیین نامه اجرایی نگهداری، حمل، مصرف و ایمنی مواد خطرناک را به استناد بند (س) ماده (14) قانون مدیریت بحران کشور، تدوین و جهت سیر مراحل تصمیم گیری به کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیئت دولت ارائه نموده است.
وزارت راه و شهرسازی، پیشنهاد اصلاح مصوبه تکمیل پروژه آزادراه اصفهان - شیراز توسط شرکت عمران شهر جدید صدرا را جهت طی مراحل بررسی و تصویب، به کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست دولت ارایه کرده است.
معاونت امور مجلس رئیس جمهور طی پیشنهادی، خواستار بررسی و تصویب طرح «جهش تولید دانش بنیان» در کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست دولت شده است.
وزارت خانه های راه و شهرسازی و نفت با توجه به عدم رعایت کامل استانداردهای موثر در مصرف انرژی در ساخت و سازها، پیشنهاد مشترکی را در خصوص راهکارهای اجرایی کاهش مصرف انرژی در ساختمان ها به کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیئت دولت ارائه کرده اند.
هیئت وزیران در راستای کمک به تأمین مسکن کارکنان فاقد مسکن دستگاه های اجرایی و به منظور تسریع در واگذاری رایگان اراضی در اختیار دستگاه های اجرایی، آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن را مورد بازبینی قرار داد.
1 - 10 of 335
جلسات کمیسیون