امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست

آیین نامه اجرایی «برنامه مدیریت سبز» در دستور کار هیئت وزیران قرار می‌گیرد
در جلسه اصلی کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست که به ریاست وزیر راه و شهرسازی ۲۹ اردیبهشت تشکیل شد آیین نامه اجرایی پیشنهادی سازمان حفاظت محیط زیست درخصوص بند (ز) ماده (۳۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، موضوع «برنامه مدیریت سبز» تصویب و جهت تأیید نهایی به هیئت وزیران ارسال شد.
کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست
با موافقت اعضای کابینه معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری به ترکیب شورای هماهنگی مراکز لرزه نگاری و شتاب گذاری کشور افزوده شد.
در جلسه تخصصی کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست که دوشنبه ۲۰ خرداد به ریاست معاون کمیسیون برگزار شد طرح جامع «اسقاط انواع وسایل نقلیه سبک و سنگین موتوری» که از سوی سازمان حفاظت محیط زیست به دولت ارائه شد بررسی و به درخواست نماینده این سازمان از دستور کار خارج شد تا درصورت ضرورت، پیشنهاد جدید به هیئت دولت ارائه شود.
سازمان ملی استاندارد ایران با همکاری وزارت‌خانه‌های نفت و نیرو، اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۶) قانون «اصلاح الگوی مصرف انرژی» را جهت سیر مراحل بررسی و تصمیم گیری هیئت وزیران ارائه نموده است.
هیئت دولت به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با شماره‌گذاری تعدادی دستگاه اتوبوس دوکابین شهری دارای استاندارد‌های آلایندگی یورو (۳) و (۴) موافقت کرد.
در جلسه تخصصی کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست که به ریاست معاون کمیسیون یکشنبه ۱۹ خرداد برگزار شد پیش‌نویس لایحه «حفاظت رودخانه‌ها و کاهش خطرات سیل» که پیرو سیلاب‌های سال جاری از سوی وزارت نیرو به دولت پیشنهاد شد با توجه به سابقه بررسی آن در معاونت حقوقی رئیس جمهور و برای جلوگیری از موازی کاری، تا زمان ارسال متن موردنظر از سوی این معاونت، از دستور کار کمیسیون خارج شد.
درخواست تعویق سه ساله مصوبه جایگزینی موتور‌های دوزمانه قایق‌های صیادی و تفریحی جدید بنزینی با موتور‌های چهارزمانه از سوی وزارت کشور جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه شده است.
وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد اصلاح تبصره ماده (۲۲) آیین نامه اجرایی قانون «توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب به هیئت وزیران ارائه نموده است.
قوه قضائیه پیش‌نویس لایحه «نحوه اداره و بهره برداری از آپارتمان» را در ۵۱ ماده و ۱۶ تبصره جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.
در جلسه اصلی کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست که به ریاست وزیر راه و شهرسازی ۲۹ اردیبهشت تشکیل شد آیین نامه اجرایی پیشنهادی سازمان حفاظت محیط زیست درخصوص بند (ز) ماده (۳۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، موضوع «برنامه مدیریت سبز» تصویب و جهت تأیید نهایی به هیئت وزیران ارسال شد.