امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست

تصویب کلیات پیشنهاد وزارت کشور در خصوص تعیین تکلیف خودرو‌های دوگانه سوز
جلسه اصلی کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست با محوریت بررسی موضوعات چندگانه به ریاست محمد اسلامی یکشنبه ۹ دی ماه ۱۳۹۷ به میزبانی دفتر هیئت دولت نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد.
کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست
هیئت وزیران به پیشنهاد مشترک سازمان‌های برنامه و بودجه و حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی، آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (۲۹) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، موضوع استفاده و مشارکت تشکل‌ها و جوامع محلی در اجرای طرح‌های حفاظت و احیاء عرصه‌های منابع طبیعی و محیط زیست را تصویب نمود.
پیشنهاد وزارت صمت درخصوص اصلاح تصویب‌نامه موضوع آیین نامه اجرایی حمل و نقل دانش آموزان مدارس، در کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیئت دولت مطرح و مورد موافقت قرار نگرفت.
هیئت وزیران، آیین نامه اجرایی کاهش تلفات مصرف انرژی در بخش ساختمان، موضوع تبصره جزء (۱) بند (الف) ماده (۴۴) قانون برنامه ششم توسعه را تصویب نمود.
بنابر اعلام نظر کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیئت دولت، بررسی آیین نامه‌های «قابلیت پرواز هواپیماها، کارخانه‌ها و تعمیرگاه‌های مربوط به هواپیمایی» و «ضمانت اجرایی و رسیدگی به تخلفات هواپیمایی کشوری» منوط به تصویب در شورای عالی هواپیمایی کشوری شد.
وزارت راه و شهرسازی با اشاره به مشکلات اجرایی موجود در مسیر تحقق مصوبه ۴۸۱۵۸/۱۶۱۴۷۹ مورخ ۱۳۹۱/۸/۱۷ هیئت دولت با موضوع ثبت قایق‌های تفریحی و صیادی جدید بنزینی و جایگزینی موتور‌های آن ها، درخواست تعویق اجرای تصویب نامه مذکور را برای حداقل مدت سه سال، جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخواست صدور مجوز واردات ۹۰ دستگاه اتوبوس آمبولانس به صورت CBU را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.
هیئت وزیران مجوز انعقاد قرارداد مشارکت برای اجرای پروژه احداث راه آهن جوین- اسفراین- بجنورد را صادر کرد.
جلسه اصلی کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست با محوریت بررسی موضوعات چندگانه به ریاست محمد اسلامی یکشنبه ۹ دی ماه ۱۳۹۷ به میزبانی دفتر هیئت دولت نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد.
به موجب بند (۴) سند آسیب شناسی کلانشهر‌ها در بخش اجتماعی – فرهنگی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری دیگر دستگاه‌های اجرایی، موظف به تدوین و ارائه آیین نامه ارتقای سلامت همگانی در شهر‌ها می‌باشد. در این راستا متن پیشنهادی آیین نامه اجرایی بند مورد اشاره جهت سیر مراحل بررسی و تصویب به هیئت وزیران ارائه شده است.
کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیئت دولت نسبت به بررسی مواد قانونی پیشنهادی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان قوانین مخل تولید، اقدام و نتایج تصمیمات را به این وزارت ابلاغ نمود.