امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست

کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست
پیشنهاد وزارت نفت درخصوص معیار‌ها و مشخصات فنی فهرست حداقل رتبه برچسب انرژی تجهیزات هیدروکربوری بخش ساختمان در دستورکار کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیئت دولت قرار گرفته است.
در جلسه اصلی کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیئت دولت به ریاست وزیر راه و شهرسازی، پیشنهادات وزارت‌خانه‌های تعاون و ارتباطات درخصوص اصلاح دو آیین‌نامه اجرایی، مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
هیئت وزیران با تأکید بر تأمین منابع آبی مورد نیاز طرح‌های توسعه از محل پساب تصفیه شده، تأمین نهال مورد نیاز از گونه‌های با نیاز آبی کم، مقاوم و بومی و استفاده از روش‌های نوین آبیاری، آیین‌نامه اجرایی قانون هوای پاک درخصوص نحوه تأمین سرانه فضای سبز در شهر‌های بیش از ۵۰ هزار نفر را تصویب کرد.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور به منظور تضمین سلامت و بهداشت عمومی و بهبود فرآیندهای اجرایی آن و ایجاد تحول در نظام استانداردسازی و مدیریت کیفیت محصولات و کالاها، آیین‌نامه اجرایی قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد را ابلاغ کرد.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور رفع برخی مشکلات عبارتی و ماهوی آیین‌نامه نحوه تأمین ایمنی جایگاه های عرضه فرآورده های نفتی و گاز طبیعی فشرده به خودروها، پیشنهاد اصلاح این آیین‌نامه را به دولت ارائه کرده است.
پیشنهاد اصلاح موادی از آیین‌نامه اجرایی قانون «سازماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن» از سوی وزارت راه و شهرسازی در دستور کار کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیئت دولت قرار گرفته است.
آیین‌نامه اجرایی ماده (۳۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور با محوریت تشکیل «شورای‌عالی آمایش سرزمین» از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور، تهیه و در دستورکار کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیئت دولت قرار گرفته است.
در جلسه اصلی کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیئت دولت که به ریاست وزیر راه و شهرسازی برگزار شد درخصوص سه مورد از پیشنهادات وزارت راه و شهرسازی تصمیم‌گیری شد.
در جلسه اصلی کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست که به ریاست وزیر راه و شهرسازی برگزار شد ضمن برگزاری مراسم تودیع و معارفه دبیران پیشین و فعلی کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست، بررسی و تصمیم‌گیری درخصوص پیشنهادات دستگاه‌های اجرایی در دستورکار قرار گرفت.
سازمان حفاظت محیط زیست پیشنهاد اصلاح ماده (۱۶) آیین‌نامه فنی ماده (۲) قانون هوای پاک، موضوع کنترل و کاهش آلودگی‌ها با محوریت اجرای طرح کهاب را به دولت ارسال کرده است.