کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست
جلسه اصلی کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست با محوریت بررسی موضوعات چهارگانه به ریاست عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی، یکشنبه 21 مرداد به میزبانی نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد. بیان مختصری از پیشینه موضوعات مطروحه و شرحی موجز از روند بررسی آن ها در نشست فوق در ادامه تقدیم حضور می گردد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت طی پیشنهادی، مهمترین قوانین مخل تولید را جهت سیر مراحل بررسی و اعلام نظر به هیئت دولت ارایه نمود.
از آنجاکه استان خوزستان، پذیرای حجم زیادی از مسافران و کاروان های زیارتی از نقاط مختلف کشور می باشد وجود خودروهای امدادی با تجهیزات مناسب در لحظات ارائه خدمات اولیه اورژانسی پیش بیمارستانی و انتقال بیماران و حادثه دیدگان ضروری می باشد. لذا در این راستا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، درخواست صدور مجوز تأمین تعداد 10 دستگاه آمبولانس را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب به هیئت دولت ارایه نموده است.
سازمان ملی استاندارد ایران در راستای توسعه فعالیت استانداردسازی خود در دو حوزه تولید محصولات حلال و آزمون جاده ای خودرو، طرح های مربوط به این بخش ها را جهت تصویب هیئت وزیران ارایه نمود.
جلسه اصلی کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست با محوریت بررسی نهایی موضوعات سه گانه با حضور وزرا، معاونان رییس جمهور و نمایندگان دستگاه های مربوطه در محل نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد.
جلسه فرعی کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست با محوریت بررسی موضوعات پیشنهادی چندگانه با حضور نمایندگان دستگاه های مربوطه در محل نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد.
جلسه تخصصی کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست جهت بررسی آیین نامه اجرایی "برنامه مدیریت سبز" دوشنبه 11 تیر به ریاست داود آرین معاون کمیسیون و به میزبانی دفتر هیئت دولت تشکیل شد.
براساس تبصره (1) بند (1) ماده (7) قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، فهرست کالاها و تجهیزات پزشکی و استاندارد آن ها به موجب آیین نامه‌ای است که با پیشنهاد مشترک سازمان ملی استاندارد و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارایه می شود. در این راستا نهادهای فوق، آیین نامه یادشده را جهت تصویب هیئت وزیران ارایه نموده است.
براساس ماده (17) مصوبه هیئت وزیران، واردات خودرو به مناطق آزاد تجاری- صنعتی با لحاظ معافیت های مربوط، منوط به رعایت مفاد تصویب نامه مذکور می باشد. شورایعالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی در راستای صیانت از قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی و با هدف تسهیل در روند سرمایه گذاری، درخواست حذف ماده (17) آیین نامه یادشده را جهت تصویب هیئت وزیران ارایه نموده است.
براساس ماده (60) قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد،آیین نامه اجرائی این قانون به پیشنهاد سازمان ملی استاندارد به تصویب هیئت وزیران می رسد. لذا در این راستا سازمان فوق، آیین نامه یادشده را در 33 ماده جهت تصویب هیئت وزیران ارایه نموده است.