کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست
وزارت کشور به منظور رفع معضلات پیش روی اتوبوسرانی‌های شهری کشور و تعیین تکلیف نحوه واگذاری اتوبوس‌های جدید یا بازسازی شده به بخش خصوصی، پیشنهادی را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.
کمیسیون امور زیربنایی،‌ صنعت و محیط زیست هیئت دولت پس از بررسی نهایی و اعلان موافقت با پیشنهاد استانداری زنجان با عنوان «صدور مجوز هزینه کرد درآمد حاصل از فروش پسماندهای مواد معدنی استان زنجان برای جانمایی و انتقال پسماند» در جلسه اصلی یکشنبه 13 آبان، سازمان برنامه و بودجه را با همکاری وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت موظف به تخصیص ردیف درآمد – هزینه ای لازم در لایحه بودجه سال 1398 کل کشور نمود.
پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست با عنوان «درخواست دریافت تأییدیه فنی و ایمنی شناور‌های با موتور دو زمانه» حسب نظر این سازمان، از دستور کار کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیئت دولت خارج و پرونده بایگانی شد.
هیئت وزیران به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تنوع زیستی - مصوب 1375- و ماده (11) قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران -مصوب 1388- سازمان حفاظت محیط زیست را به عنوان مرجع ملی (فوکال پوینت) تسهیلات جهانی محیط‌ زیست و وزارت جهادکشاورزی را به عنوان مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی و کلیه پروتکل‌های مرتبط تعیین کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده (۷) قانون دریایی ایران - مصوب ۱۳۴۳- آیین نامه اجرایی ماده (۷) قانون دریایی ایران را به تصویب رسانید.
وزارت کشور به منظور رفع مشکلات در زمینه توسعه و بهبود پایانه‌های مسافری و فراهم نمودن زمینه سرمایه گذاری بخش خصوصی، پیشنهادی را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.
وزارت کشور با همکاری وزارت خانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و سازمان حفاظت محیط زیست، آیین نامه اجرایی ماده (۲۲) قانون هوای پاک را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست صدور مجوز شماره گذاری تعدادی اتوبوس دوکابین شهری دارای استاندارد‌های آلایندگی یورو ۳ و ۴ را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.
با عنایت به مواد (۱۶)، (۱۸) و (۲۲) قانون هواپیمایی کشوری، وزارت راه و شهرسازی آیین نامه ضمانت اجرایی و رسیدگی به تخلفات هواپیمایی کشوری را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.
به منظور نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی و ارتقاء کیفیت سطح خدمات رسانی به شهروندان، وزارت کشور پیشنهاد صدور مجوز واردات ناوگان کارکرده ۱ تا ۵ سال از سایر کشور‌ها و مناطق آزاد تجاری – صنعتی ایران را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.