امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست

کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست
نظر به اهمیت موضوع ارتقای فناوری و رقابت‌پذیری فعالان حوزه کفش و مصنوعات چرمی دراستان آذربایجان شرقی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، پیشنهاد ایجاد شهرک فناوری چرم، کفش و مصنوعات چرمی تبریز را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.
وزارت راه و شهرسازی متن پیشنهادی اصلاح قانون حمایت از طرح بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده پیرامون حرم‌های مطهر امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س) را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.
وزارت راه و شهرسازی، پیشنهاد الحاق یک تبصره به ماده (۴) آیین نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۱۷) اصلاحی قانون ایمنی راه‌ها و راه آهن را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه کشور، تعرفه‌های آب و برق مشترکان پرمصرف را اصلاح کرد.
هیئت دولت به پیشنهاد وزارت کشور و با هدف ساماندهی معاینه فنی خودروهای دوگانه سوز غیرکارخانه‌ای و کارگاهی، ادامه فعالیت این خودروها را مشروط به تأیید سامانه سوخت‌رسانی گاز خودرو توسط آزمایشگاه‌های هیدرواستاتیک مورد تأیید سازمان ملی استاندارد ایران کرد.
وزارت کشور، بسته اجرایی کاهش اثرات فرونشست زمین ناشی از تغییرات سطح آب زیرزمینی در شهر تهران را جهت سیر مراحل بررسی و تصمیم گیری هیئت وزیران ارائه نموده است.
وزارت راه و شهرسازی، پیشنهاد صدور مجوز خرید تعدادی دستگاه خودروی سواری را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی، آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها را اصلاح کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با تغییر عنوان "شهرک صنعتی فراشبند" به "ناحیه صنعتی روستایی فراشبند" موافقت کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی، عبور خط راه‌آهن شهری و حومه‌ای از محدوده یکصد متری بعد از حریم راه‌ها و در بین دو باند رفت و برگشت با حفظ مسئولیت متقاضی در تأمین کلیه الزامات ساخت و بهره‌برداری ایمن از تأسیسات مربوط، پس از اخذ مجوز از این وزارت با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط را مجاز برشمرد.