امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست

کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست
وزارت کشور به منظور بازسازی ناوگان اتوبوس های شهری، پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون هوای پاک،‌ موضوع تعیین سن فرسودگی خودروها و بیمه انواع وسیله نقلیه موتوری را جهت سیر مراحل تصمیم‌گیری به کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیئت دولت ارائه نموده است.
وزارت کشور به منظور شفافیت در نحوه توسعه حمل و نقل درون شهری از طریق سامانه های کم ظرفیت مانند تراموا، پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه را جهت سیر مراحل تصمیم‌گیری به کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیئت دولت ارائه نموده است.
وزارت نفت معیار‌ها و مشخصات فنی فهرست حداقل رتبه برچسب انرژی در خودرو‌های سبک سواری و حمل بار را تهیه و جهت سیر مراحل بررسی و تصمیم‌گیری به کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیئت دولت ارسال نموده است.
استانداری فارس درخواست صدور مجوز واردات دو دستگاه خودرو ریلی-جاده‌ای را برای بهره‌برداری در سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز جهت سیر مراحل تصمیم‌گیری به هیئت دولت ارائه کرده است.
هیئت دولت با هدف ساماندهی فعالیت‌های صنایع و صنوف مستقر در خارج از محدوده‌های شهری شمال شرق تهران با تشکیل کارگروهی با مسئولیت وزیر کشور و عضویت معاونان دستگاه‌های ذی‌ربط موافقت کرد.
وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد مستثنی شدن احداث گلخانه‌ها و فنس‌کشی باغ‌ها از آیین‌نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهر‌ها و محدوده روستا‌ها را جهت سیر مراحل تصمیم‌گیری به هیئت وزیران ارائه نموده است.
وزارت نیرو پیشنهاد تعیین تعرفه هزینه‌های جبرانی افت سفره های آب زیرزمینی در سال ۱۳۹۸ را برای سیر مراحل بررسی و تصویب به هیئت وزیران ارائه کرده است.
وزارت نیرو به منظور ترویج فرهنگ مدیریت مصرف انرژی، پیشنهاد تسری طرح تشویق خانوار‌های خوش مصرف برق به فصل زمستان و تعمیم طرح یادشده به مشترکان گاز طبیعی بخش خانگی با هدف کاهش مصرف را به هیئت دولت ارائه نموده است.
معاونت حقوقی رئیس جمهور لایحه قانون حفاظت از زمین‌های کشاورزی و ضوابط ساخت و ساز در خارج از محدوده و حریم شهر‌ها و روستا‌ها را جهت سیر مراحل بررسی به کمیسیون امورزیربنایی، صنعت و محیط زیست هیئت دولت ارائه نموده است.
سازمان حفاظت محیط زیست به منظور رفع ایراد‌های سازمان بازرسی کل کشور درخصوص حدنصاب تشکیل جلسات و حق رأی اعضای شورای‌عالی حفاظت محیط زیست، متن اصلاحی پیشنهادی ماده (۲۰) آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست را به هیئت دولت ارائه نموده است.