کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست
هیئت وزیران در جلسه 19 /10 /1395 به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد
طبق ماده (1) قانون اصلاح اختیارات سازمان بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیج - مصوب 1386- در راستای اجرای اصل(147) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سازمان بسیج سازندگی و رده‌های تابعه به عنوان مجری طرح های عمومی و دولتی محسوب می‌شوند و مجاز به تبادل توافقنامه و...
وزارت صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر فرصت های پیش‌آمده در شرایط پسابرجام و لزوم فراهم نمودن بسترهای لازم جهت توسعه و گسترش فعالیت های معدنی، سهولت واگذاری معادن به تولیدکننده واقعی، اخذ به موقع و مناسب حقوق دولتی معادن و...
کنوانسیون بین المللی حفاظت از تالاب های مهم یکی از اولین معاهدات جهانی در حوزه محیط زیست می باشد که در سال 1349 در شهر رامسر در ایران برگزار گردید و به نام کنوانسیون رامسر معروف گردید و ...
براساس بند یک جدول پیوست تصویب نامه شماره 119512/ت51024هـ مورخ 10 /9 /1394 هیئت محترم وزیران، موضوع "سند آسیب شناسی کلانشهرها در بخش محیط زیست و خدمات شهری- بخش حمل و نقل و ترافیک...
وزارت کشور طی نامه مورخ 24 /6 /1395 اعلام نمود به موجب تبصره ذیل ماده (6) قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه مصوب 1385، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شده است که تا ...
براساس ماده (3) آیین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (2) قانون اراضی مستحدث و ساحلی - مصوب 1387« وزارت نیرو موظف است ظرف سه سال بعد از ابلاغ این آیین نامه نسبت به تهیه نقشه حد بستر و حریم اقدام نماید همچنین وزارت جهادکشاورزی و وزارت نیرو موظفند به ترتیب نسبت به...
با توجه به مصوبه مورخ 20 /3 /1346 مبنی بر عدم امکان ایجاد صنایع (جدید التأسیس) در محدوده شعاع 120 کیلومتری تهران و از آنجا که بر اساس بندهای (2 و 3) مصوبه شماره 9420/ت/119 هـ مورخ 9 /4 /1364 هیئت محترم وزیران، شرکت شهرک های صنعتی مجری طرح ایجاد شهرک های صنعتی برای استقرار صنایع شناخته شده است، به استحضار می رساند، از تعداد 17 شهرک و ناحیه صنعتی در دست بهره برداری (فعال) استان تهران، فقط شهرک صنعتی...
هیئت وزیران در جلسه 14 /9 /1395 به پیشنهاد شماره 8208 /020 مورخ 30 /3 /1395 وزارت جهادکشاورزی و به استناد ماده (11) قانون تشکیل وزارت جهادکشاورزی – مصوب 1379- تصویب کرد
سازمان حفاظت محیط زیست با اعلام اینکه کیسه های پلاستیکی و محصولات یکبار مصرف با پایه ترکیبات هیدروکربوری علیرغم کاربردهای فراوان و آسان ، تأثیرات نامطلوبی بر سلامت محیط زیست داشته و عوارض آنها طی تحقیقات صورت گرفته مربوط به تمامی مراحل مختلف تولید ، مصرف و...
آخرین اخبار کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست