امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست
وزارت راه و شهرسازی با ارایه پیشنهادی به هیئت دولت، خواستار متولی گری سازمان هواشناسی در بررسی طرح های مربوط به تعدیل وضع هوا از حیث مبانی تئوری و امکان سنجی عملی شده است.
وزارت آموزش و پرورش در اجرای جزء «1» بند «الف» ماده (63) قانون برنامه ششم توسعه و راهکار مندرج در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش راجع به استقرار نظام مکان یابی مدارس براساس سامانه آمایش سرزمین و تحولات جمعیتی و با هدف تأمین عدالت آموزشی و مدیریت هدفمند منابع دولتی و خیرین، پیش نویس «آیین نامه اجرایی مکان یابی مدارس دولتی و بازتخصیص فضاهای آموزشی» را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به هیئت دولت ارایه کرده است.
هيئت وزيران تصویب نامه موضوع تكميل پروژه آزادراه اصفهان - شيراز از سوی شركت عمران شهر جديد صدرا را اصلاح کرد.
با امضای معاون اول رئیس جمهور، آیین نامه اجرایی مربوط به تشکیل شورای عالی آمایش سرزمین ابلاغ شد.
وزارت راه وشهرسازی با هدف تسريع در اجرايی شدن قانون ساماندهي و حمايت از توليد عرضه و مسكن، شناسایی اراضي مازاد دستگاه ها و معرفی آن ها به این وزارت، پيشنهاد عضویت ادارات كل راه و شهرسازی در کارگروه استانی شناسايی اموال غيرمنقول مازاد دستگاه‌های اجرايی را به هیئت دولت ارائه نموده است.
در راستای ارتقای ایمنی راه‌ها و کاهش تلفات ناشی از حوادث رانندگی، وزارت راه و شهرسازی نقشه راه بهبود ایمنی راه‌های کشور را تدوین و به هیئت دولت ارائه نموده است.
وزارت جهاد کشاورزی به منظور هماهنگی بیشتر برای تعیین و اجرایی نمودن راهبردهای بهره برداری پایدار از خاک، پیشنهاد تشكيل شوراي عالي خاك به رياست رئيس جمهور را به کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیئت دولت ارائه نموده است.
وزارت راه وشهرسازی به منظور تسریع فرآیند اجرای برنامه های تولید مسکن، پیشنهاد اصلاح آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن را به کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیئت دولت ارائه نموده است.
وزارت راه و شهرسازی به منظور رفع ابهام از موضوع دامنه شمول عوارض مربوط به قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها بر افزایش محدوده موردی شهرها و شهرک هایی که با مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری انجام می گیرد، پیشنهاد بازنگری آیین نامه اجرایی قانون مزبور را به کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیئت دولت ارائه نموده است.
در جلسه اصلی کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیئت دولت که به ریاست محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی برگزار شد بررسی و تصمیم گیری در خصوص تعدادی از پیشنهادات وزارت خانه های صمت و راه و شهرسازی در دستورکار قرار گرفت.
جلسات کمیسیون