جلسه اصلی کمیسیون سیاسی - دفاعی به ریاست وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح چهارشنبه ۲ آبان به میزبانی دفتر هیئت دولت تشکیل شد.
پس از تاکیدهای مکرر رئیس‌جمهور برای استفاده از توانایی و ظرفیت‌ جوانان و زنان در دولت، اکنون با ابلاغ قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان، دستور رئیس جمهور برای جایگزینی زنان و نیروهای جوان در پست‌های مدیریتی مشمولین قانون مذکور، به اعضای دولت ابلاغ شد.