در جلسه اصلی کمیسیون فرهنگی دفتر هیئت دولت که روز یکشنبه 22 مهر 1397 برگزار شد، دو پیشنهاد با عنوان‌های «آیین‌نامه اجرایی ماده (31) قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی مصوب 1395» و «آیین نامه تبلیغات در حوزه پولی و بانکی کشور» مورد بحث و بررسی قرار گرفت.