مهمترین موضوعات بررسی شده در جلسه امروز هیئت وزیران ، موافقت دولت با افزایش یارانه مراکز توانبخشی غیردولتی /تعیین مبدأ زمانی برقراری معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته / اصلاح آیین­ نامه اجرایی قانون حفاظت در برابر اشعه / صدور مجوز تبدیل منطقه صنعتی خیرآباد ورامین به شهرک صنعتی غیردولتی / موافقت دولت با اصلاح اساسنامه ‏های تعدادی از شرکت ­های زیرمجموعه توانیر
در گزارش مرکز ملی فضای مجازی موضوعاتی از قبیل بررسی وضعیت موجود فضای مجازی، روندها و آینده فضای مجازی، تغییر الگوی پیشرفت، اصول کارکرد نظام اقتصادی غربی در فضای مجازی، تلاش دولت­ ها جهت کسب جایگاه خود در فضای مجازی و وضعیت جمهوری اسلامی ایران در این فضا مورد بررسی قرار گرفته است.
در این گزارش هیئت ویزران وضعیت آلودگی هوای کلانشهرها و اقدامات انجام شده، موانع اجرایی و راهکارهای موجود را مورد بررسی قرار داد