در جدیدترین گزارش آماری منتشره از سوی وزارت نیرو در خصوص وضعیت بارندگی کشور در طول سال آبی اخیر، مجموع ریزش‌های جوی به میزان ۵ /۲۹۷ میلیمتر بوده است که این مقدار نسبت به میانگین دوره مشابه سال آبی گذشته (۶ /۳۱۸ میلیمتر) هفت درصد کاهش نشان می‌دهد.
رئیس جمهور به آمریکا و برخی کشور‌های هسمو با آن هشدار داد که ایران به هیچ عنوان تخطئی از قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد را نخواهد پذیرفت و حق مسلم ایران است که در چارچوب این قطعنامه، بزودی از تحریم تسلیحاتی خارج شود.
رئیس جمهور، شیوع ویروس کرونا را آزمونی برای کارآمدی همه کشورها و نظام های جهان دانست و با قدردانی از همراهی مردم و خدمات خالصانه کادر درمانی تاکید کرد: در روزهای سخت پیک بیماری کرونا، همه بخش ها پای کار بودند اما اقلیت کوچکی که خط را از بیرون می گیرند، روزی کاسب تحریم بودند و امروز کاسب کرونا شده اند.
رئیس جمهور با برشمردن پنج گام دولت بویژه در دوره مبارزه با کرونا، تاکید کرد که به رغم مشکلات ناشی از تحریم های ضد ایرانی و بیماری کرونا، شرایط امسال کشور با پشتیبانی یکدیگر، تلاش و حضور مردم در صحنه و فداکاری بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات، نسبتا قابل قبول و مطلوب خواهد بود و شرایط سیاهی که دشمنان برای دلسرد کردن مردم ترسیم می کنند، کاملا دروغ و بی اساس است.
مرور اجمالیِ مقررات خاصّ بیماری‌های واگیردار در ایران، بیانگر محدود بودن گسترۀ ضوابط موجود به یک منطقه یا دام یا انسان یا یک بیماری خاص و ناکارآمدیِ مقررات موجود برای اجرا در سطح ملی و روزآمد نبودن و ناسازواری میان دستگاه‌های ذی ربط است.
رئیس جمهور با قدردانی از همه کسانی که در عرصه سلامت مردم و افزایش تولید در کشور تلاش می کنند، تاکید کرد: ایجاد شرایط آرام در جامعه و وفور مواد غذایی و تجهیزات بهداشتی و درمانی در شرایط تحریم و شیوع ویروس کرونا، بیانگر تلاش گسترده تولیدکنندگان کشور است که جای قدردانی دارد .
در جدیدترین گزارش آماری منتشره از سوی وزارت نیرو در خصوص وضعیت بارندگی کشور در طول سال آبی اخیر، مجموع ریزش‌های جوی به میزان ۷ /۲۴۲ میلیمتر بوده است که این مقدار نسبت به میانگین دوره مشابه سال آبی گذشته (۳ /۲۸۰ میلیمتر) ۱۳ درصد کاهش نشان می‌دهد.
در جدیدترین گزارش آماری منتشره از سوی وزارت نیرو در خصوص وضعیت بارندگی کشور در طول سال آبی اخیر، مجموع ریزش‌های جوی به میزان ۳ /۱۸۸ میلیمتر بوده است که این مقدار نسبت به میانگین دوره مشابه سال آبی گذشته (۵ /۲۰۱ میلیمتر) هفت درصد کاهش نشان می‌دهد.
رئیس جمهور نامگذاری سال ۱۳۹۹ هجری شمسی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به عنوان سال «جهش تولید» را فرصت خوبی برای دولت، تولید کنندگان، بخش خصوصی و همگان جهت تلاش مضاعف در مسیر ایجاد جهش در تولید دانست.
رئیس جمهور، سال ۱۳۹۸ را سال افتخار ملت بزرگ ایران و سال اقتصاد بدون اتکا به نفت دانست و تاکید کرد: دولت همه توان خود را برای کاستن از فشار‌های اقتصادی دشمنان بر مردم بکار گرفته است و طرح‌های عظیمی در سال ۹۸ باوجود همه فشار‌ها، به بهره برداری رسیده و روند افتتاح این طرح‌ها در سال ۹۹ ادامه می‌یابد.