پیشنهاد مشارکت خودروسازان در فرآیند اسقاط خودرو‌های فرسوده

پیشنهاد مشارکت خودروسازان در فرآیند اسقاط خودرو‌های فرسوده

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» از آنجایی که خودروهای فرسوده، تأثر مخربی در موضوع آلودگی هوای کلان شهرها  برجای می گذارند لذا تسریع فرآیند اسقاط این خودروها با مشارکت حداکثری خودروسازان داخلی، می تواند نقش مهمی ایفا نماید.

بنابراین وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد نموده تا به منظور مشارکت خودروسازان داخلی در اسقاط خودروهای فرسوده مربوط به شرکت­های خودشان، اصلاح بند (۱) تصویب نامه مورخ ۲۴ مرداد ۱۳۹۶ دولت در خصوص جایگزینی وسایل نقلیه فرسوده اسقاط در دستور کار هیئت دولت قرار بگیرد.