ابلاغ محورها و مولفه های شاخص های خانواده
ابلاغ محورها و مولفه های شاخص های خانواده
به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ به پیشنهاد معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده و در اجرای ماده (۳) آیین‌نامه تشکیل ستاد ملی زن و خانواده، محور‌ها و مؤلفه‌های شاخص‌های خانواده را در ۱۰ محور و ۴۵ مؤلفه تصویب کرد.

 دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده، کارگروهی مرکب از دستگاه های موضوع سیاست های کلی خانواده ابلاغی مقام معظم رهبری و ماده (۱۰۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۹۵- تشکیل دهد تا شاخص های اختصاصی ذیل مؤلفه های جدول مذکور را تدوین و ابلاغ کند و همچنین با همکاری مرکز آمار ایران شناسنامه شاخص ها را نیز تدوین و ابلاغ ‌کند.

گفتنی است، دستگاه های اجرایی موظفند اعتبارات لازم برای اجرای این تصویب‌نامه را در قالب بودجه سنواتی خود پیش بینی کنند.