معافیت مالیاتی تجهیزات اهدایی دولت ژاپن به شرکت کنترل کیفیت هوا

معافیت مالیاتی تجهیزات اهدایی دولت ژاپن به شرکت کنترل کیفیت هوا

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ تصویب کرد تجهیزات اهدایی دولت ژاپن به شرکت کنترل کیفیت هوا از شرکت های زیرمجموعه معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران به منظور کاهش آلودگی هوا، به شرح جدول پیوست که به مهر دفتر هیئت دولت تأیید شده است، از مصادیق بند (۶) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده - مصوب ۱۳۸۷ – محسوب ‌‌شوند.