صدور مجوز ورود دو دستگاه خودروی حمل زباله
مجوز ورود دو دستگاه خودروی حمل زباله
به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه ۶ بهمن ۱۳۹۸ تصویب کرد،  ورود دو دستگاه خودروی حمل زباله اهدایی به شهرداری چلیچه (استان چهارمحال و بختیاری) با سال ساخت (۲۰۰۵) بدون رعایت مفاد ضوابط فنی واردات خودرو با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط مجاز است.
گفتنی است، سند خودرو‌های مذکور باید به نام شهرداری چلیچه صادر شود و شهرداری مذکور به مدت ۱۰ سال حق تغییر کاربری و فروش خودرو‌های یادشده را ندارد.