ابلاغ قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیر دولتی

ابلاغ قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیر دولتی

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» بر اساس این قانون، به منظور تسهیل، تشویق و توجیه سرمایه گذاری بخش غیر دولتی در ایجاد و بهره برداری از تاسیسات تبدیل پسماند عادی به انرژی از جمله زباله سوزی، گازی سازی، هاضم بی هوازی، و گاز حاصل از محلهای دفن و ساماندهی پسماندهای عادی درکشور نرخ خرید تضمینی برق حاصل از تاسیسات تبدیل پسماند به انرژی با پیشنهاد وزیران نیرو و کشور و تصویب شورای اقتصاد تعیین می شود.

گفتنی است، این قانون مشتمل بر شش ماده در ۲۰ فروردین ۱۳۹۹ در مجلس شورای اسلامی تصویب و ۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ به تایید شورای نگهبان رسید.