واگذاری اراضی لازم برای احداث ایستگاه سینوپتیک خودکار جعفریه به وزارت راه

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه ۱۹ اسفند ۱۳۹۸ به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، با واگذاری حق بهره‌‏برداری پنج هزار مترمربع از اراضی ملی یک پلاک ثبتی واقع در شهرستان قم، موسوم به گازران نو برای محل ایستگاه همدید (سینوپتیک) خودکار جعفریه  به وزارت راه و شهرسازی (سازمان هواشناسی کشور) موافقت کردند.

بر این اساس، در طول مدت اجرا و بهره‌‏برداری از این طرح، وزارت راه (سازمان مورد اشاره) مسئولیت حفظ و نگهداری از محدوده طرح مصوب را با هماهنگی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور (نماینده دولت در حفظ حقوق مالکیت عمومی بر منابع طبیعی) بر عهده دارد. سازمان جنگل‌ها نیز مسئول نظارت بر بهره‌‏برداری از محدوده، مطابق طرح مصوب است.