بررسی سند راهبردی توسعه گردشگری در کمیسیون فرهنگی

بررسی سند راهبردی توسعه گردشگری در کمیسیون فرهنگی

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» این پیشنهاد که بر اساس تکلیف ماده ۱۰۰ قانون برنامه ششم توسعه می بایست توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تهیه و به تصویب هئیت وزیران برسد نهایتا پس از بررسی ها در دبیرخانه کمیسیون فرهنگی به نوبت طرح در جلسه اصلی این کمیسیون رسید.

در این جلسه که به ریاست محسن حاجی میرزایی، نایب رئیس کمیسیون برگزار شد وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و معاون گردشگری این وزارتخانه به ارائه گزارشی مختصر از فرایند تدوین این سند در وزارت میراث فرهنگی و بررسی آن در کمیسیون فرهنگی دولت پرداختند.

به گفته مونسان، تدوین سند علاوه بر اقدامات کارشناسی نتیجه بررسی های آن در بیش از پنجاه جلسه در وزارت میراث فرهنگی و دبیرخانه کمیسیون فرهنگی دولت است.

براساس اظهار نظر وی، این سند نقشه راه توسعه گردشگری کشور در سال های آینده خواهد بود. محتوای سند راهبردی گردشگری شامل برآورد قوت و ضعف و تقسیم کارهای روشن و دقیق بین دستگاهی است.

در ادامه اعضای کمیسیون با توجه به قابل پذیرش بودن کلیات سند به بررسی احکام سند و تبادل نظر پیرامون آن پرداخته و بخشی از احکام سند راهبردی گردشگری به تصویب اعضای کمیسیون فرهنگی رسید.

لازم به ذکر است، جلسه اصلی کمیسیون فرهنگی به ریاست وزیر آموزش و پرورش و با حضور وزرای علوم، تحقیقات و فناوری، میراث فرهنگی، گردشگری، صنایع دستی، نماینده معاونت حقوقی رئیس جمهور، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی، دبیر کمیسیون فرهنگی دولت و تعدادی دیگری از نمایندگان دستگاه‌های اجرایی در تاریخ ۱۵ دی ۱۳۹۸ برگزار شد.