صدور مجوز «موافقت‌نامه کشور‌های ساحلی دریای خزر در زمینه گردشگری»

صدور مجوز «موافقت‌نامه کشور‌های ساحلی دریای خزر در زمینه گردشگری»

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه ۷ مهر ۱۳۹۸ مجوز انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت «موافقت‌نامه کشورهای ساحلی دریای خزر در زمینه گردشگری» به مسئولیت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را صادر کرد.

این موافقت‌نامه با تأکید بر اهمیت توسعه گردشگری و شناخت بیشتر میراث تاریخی و فرهنگی، میان دولت های ساحلی دریای خزر شامل جمهوری آذربایجان، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری قزاقستان، فدراسیون روسیه و ترکمنستان منعقد می شود.

توسعه همکاری های مشترک در زمینه گردشگری مطابق منافع متقابل و حقوق برابر در زمینه محصولات گردشگری به ویژه گردشگری های دریایی و سلامت، از اهداف این موافقت‌نامه است.

هم‌چنین، طرف‌های متعاهد ضمن گشایش دفاتر ملی اطلاعات گردشگری و سرمایه‌گذاری مشترک در بنادر ساحلی برای ایجاد تأسیسات گردشگری، می بایست نسبت به تسهیل صدور روادید، مبادلات بین بانکی و تبدیل ارز همراه گردشگر اقدام کنند.

لازم به ذکر است، تسهیل در اخذ مجوزهای پروازی، تردد کشتی‌های کروز و عبور و مرور وسائط نقلیه از مرزهای زمینی، از دیگر مفاد این موافقت‌نامه است.