صدور مجوز واگذاری و انتقال اسناد مالکیت زمین معوض سد هراز

صدور مجوز واگذاری و انتقال اسناد مالکیت زمین معوض سد هراز شهرستان آمل

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه ۱۲ مرداد ۱۳۹۸ به پیشنهاد استانداری مازندران و به استناد ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و در اجرای ماده (۶) لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‏ های عمومی، عمرانی و نظامی دولت، با واگذاری شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت (۲) هکتار از منابع ملی موسوم به بلبل خوان، کیلومتر (۳۲) شهر آمل، ضلع شرقی جاده هراز، به عنوان معوض شش دانگ ملک (۵ /۱۲) هکتاری به آقای لطف اله حق‌شناس موافقت کردند.