جلسه اصلی کمیسیون فرهنگی در تاریخ ۱۰ شهریور ۱۳۹۸

موضوعات مورد بررسی

  • طرح ساماندهی و ارتقای خدمات فرهنگی به جامعه روستایی کشور(بسته فرهنگی روستا).
  • مجوز برگزاری چهاردهمین همایش بین‌المللی سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی.