اصلاح دو مصوبه درخصوص نوسازی بافت‌های فرسوده

اصلاح دو مصوبه درخصوص نوسازی بافت‌های فرسوده

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور، دو مصوبه در خصوص نوسازی بافت‌های فرسوده را اصلاح کرد.

مطابق این تصمیم، تصویب‌نامه‌های «میزان سقف تسهیلات تأمین مسکن و ودیعه اسکان موقت ساکنان بافت های فرسوده و سکونت‌گاه های غیررسمی در کلان‌شهرها»  و «اصلاح سند ملی راهبردی احیا، بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری» بازنگری شد.

در این راستا بند (۳) مصوبه مورخ ۸ آبان ۱۳۹۳ حذف و شماره بند‌های بعدی به ترتیب اصلاح می‌شود.

هم‌چنین، جزء (الف) و تبصره جزء (ب) بند (۱۶) الحاقی به سند ملی راهبردی احیا، بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری، موضوع تصویب‏نامه مورخ ۶ شهریور ۱۳۹۵ حذف و مفاد جزء (ب) به انتهای بند یادشده ملحق می‌شود.

گفتنی است، این تصمیم با هدف جلوگیری از ایجاد بار مالی جدید و موازی‌کاری در زمینه اجرای طرح های احیا، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ساماندهی سکونت‌گاه های غیررسمی اتخاذ شده است.

افزون بر این، براساس اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور، از سال ۱۳۹۷ و براساس تبصره (۱۸) قانون بودجه کل کشور، منابع لازم برای نوسازی مسکن در بافت ناکارآمد شهری به صورت وجوه اداره شده، پیش بینی می‌شود و سازوکار اجرایی آن نیز در قالب آیین‌نامه اجرایی مربوط، به تصویب هیئت وزیران رسیده است.