مصوبه اختصاص اعتبار به سازمان ملی استاندارد ایران ابلاغ شد
مصوبه اختصاص اعتبار به سازمان ملی استاندارد ایران بلاغ شد
به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه روز یکشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۸ با اختصاص مبلغ ۲۷ میلیارد ریال به سازمان ملی استاندارد ایران برای انجام مطالعات، تجهیز و راه‌اندازی آزمایشگاه استاندارد بررسی رفتار مواد حین آتش سوزی جهت کارایی بهتر در زمان وقوع بلایای طبیعی موافقت کرد.

بر همین اساس، سازمان ملی استاندارد ایران موظف است، ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام بازسازی، گزارش عملکرد اعتبار فوق را در هر سه ماه به سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نماید.