تعیین شرکت مدیریت منابع آب ایران به عنوان شرکت دولتی

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ به پیشنهاد وزارت نیرو و به منظور خدمات‌رسانی پایدار صنعت آب کشور، با تعیین شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران به عنوان شرکت دولتی با وظایف سیاست‌گذاری و حاکمیتی موافقت کرد.

گفتنی است، صنعت آب، نقش بسیار مهمی در عرصه اقتصادی، اجتماعی و زیربنایی کشور ایفا می نماید و تأمین آب پایدار در آینده، توأم با کاهش هزینه ها مستلزم حمایت و پشتیبانی از این صنعت است.