تصویب الحاق چند روستا به شهر همدان

الحاق چند روستا به شهر همدان

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» با تصویب هیئت وزیران در جلسه ۲۳ تیر ۱۳۹۸ به پیشنهاد وزارت کشور، روستاهای حسن ‏آباد شورین، علی ‏آباد پشت شهر و قاسم‏ آباد دهستان هگمتانه بخش مرکزی شهرستان همدان و مزرعه‏ ها و مکان‏ های تابع آن‏ها به شهر همدان ملحق می‏ شوند.