تصویب یکی از آیین‌نامه های اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه ۹ تیر ۱۳۹۸ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی تبصره مذکور را تصویب کرد.

براساس این آیین‌نامه‌، دستگاه‌های اجرایی مکلفند از محل منابع بودجه کل کشور و دارایی‌‌های خود، تمهیدات لازم را برای اجرای طرح‌ جدید، نیمه ‌تمام و آماده ‌بهره‌‌برداری و در حال بهره ‌برداری از طریق انعقاد قرارداد واگذاری و یا مشارکت با بخش های خصوصی، تعاونی و شهرداری‌‌ها و دهیاری ‌ها با اولویت بخش های خصوصی و تعاونی فراهم کنند.