تصویب آیین‌نامه اجرایی تهاتر بدهی و مطالبات دولت با اشخاص حقیقی و حقوقی

تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون بودجه ۱۳۹۸ کشور، موضوع تهاتر بدهی و مطالبات دولت با اشخاص حقیقی و حقوقی

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه ۹ تیر ۱۳۹۸ به پیشنهاد مشترک وزارت اموراقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی و به استناد بند (و) و جزء‌های (۳-۲) و (۴-۲) بند (و) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند و جزء های مذکور را تصویب نمود.

مطابق این آیین‌نامه، دولت می‌تواند بدهی­ های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی، خصوصی و مؤسسات عمومی غیردولتی (شهرداری ‌ها)) را که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد شده، با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور، مشروط به پرداخت ۲۵ درصد بدهی­ ها به صورت نقدی تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال از طریق اسناد خزانه  به صورت جمعی - خرجی تسویه کند.