بررسی دو پیشنهاد در کمیسیون فرهنگی هیئت دولت

 

بررسی دو پیشنهاد در کمیسیون فرهنگی هیئت دولت

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برابر تکلیف آیین نامه مدیریت ساماندهی نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی تاریخی منقول مجاز مصوب ۱۳۸۴ هیئت وزیران و اصلاحات بعدی آن دستورالعمل اجرایی فصل چهارم این آیین نامه را با عنوان دستورالعمل اجرایی تجارت اموال فرهنگی-تاریخی و هنری منقول مجاز تنظیم و در شورای عالی میراث فرهنگی تایید و جهت بررسی و تصویب به هئیت محترم وزیران ارائه نموده است.

این دستورالعمل برای سیر مراحل تصویب در کمیسیون فرهنگی هیئت دولت مورد بررسی قرار گرفت و متن پیشنهادی تا پایان ماده هشت بررسی و تصویب و ادامه بررسی به جلسه آتی کمیسیون موکول شد.
در ادامه این جلسه، اعضای کمیسیون فرهنگی هیئت دولت به استناد ماده ۲۱ آیین نامه اموال فرهنگی، هنری و تاریخی نهاد‌های عمومی و دولتی با خروج موقت ۲۱۲ قلم آثار تاریخی-فرهنگی از کشور برای مدت ۹ ماه  به منظور شرکت در نمایشگاهی با عنوان "ملاقات پارس با سیلا" در کره جنوبی موافقت نمودند.