ابلاغ آیین نامه اجرایی «برنامه مدیریت سبز» به دستگاه‌های اجرایی

ابلاغ آیین نامه اجرایی «برنامه مدیریت سبز» به دستگاه‌های اجرایی

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت دولت در جلسه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و در راستای اجرای قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، آیین نامه اجرایی «برنامه مدیریت سبز» را به تصویب رساند.

«برنامه مدیریت سبز» شامل مدیریت مصرف انرژی، آب، مواد اولیه، تجهیزات و کاغذ، کاهش مواد جامد زائد و بازیافت آن ها در ساختمان ها و وسائط نقلیه، در کلیه دستگاه های اجرائی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی است.

تعریف شاخص های کمّی و ارزیابی اجرای مدیریت سبز در دستگاه های اجرایی بر مبنای مجموع امتیازات شاخص های شش گانه، پیش بینی ضمانت اجرای لازم، استفاده از مصادیق عینی و ظرفیت اجرایی سایر قوانین و مقررات، معرفی دستگاه اجرایی برتر، ایجاد انگیزه کافی صرفه جویی توسط عوامل مصرف، توجه به آموزش و فرهنگ سازی، از مهمترین مزایای این آیین نامه به شمار می روند.