صدور مجوز فروش آپارتمان اداره تعزیرات حکومتی شهرستان مریوان

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ به پیشنهاد وزارت دادگستری و به استناد ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومی کشور، با فروش یک واحد آپارتمان متعلق به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان مریوان استان کردستان موافقت کردند.

گفتنی است ساختمان فعلی این اداره با توجه به مجاورت با دریاچه زریوار و همچنین وقوع زلزله سال ۱۳۹۶ کرمانشاه، مستهلک و غیرقابل سکونت گردیده است. لذا وزارت فوق برای پیشگیری از وقوع حوادث احتمالی و‏ خسارت‏ های مالی و جانی، تقاضای صدور مجوز فروش ساختمان مذکور را به هیئت وزیران ارائه کرد.