دعوت‌نامه تشکیل جلسه تخصصی کمیسیون فرهنگی در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

موضوع مورد بررسی:

  • آیین نامه ساخت و نظارت بر طرز کار و انحلال سالن‌های نمایش فیلم