تصویب آیین‌نامه اجرایی «نحوه مصرف بودجه پژوهشی شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت»

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور (با همکاری وزارت‌خانه‌های امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی) و به استناد بند (ح) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، آیین نامه اجرایی بند مربوط، موضوع «نحوه مصرف بودجه پژوهشی شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت» را بررسی و به تصویب رساند.

به موجب آیین‌‌نامه مذکور، شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مکلف شدند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل ۴۰ درصد از هزینه‌های امور پژوهشی خود را در مقاطع سه ماهه به میزان ۲۵ درصد برای حل مسائل و مشکلات خود از طریق توافقنامه با دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی و در قالب پروژه های کاربردی، عناوین پایان نامه های تحصیلات تکمیلی، طرح های پسادکتری و پروژه های تحقیقاتی دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسانند.