دعوت‌نامه جلسه تخصصی کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

موضوع مورد بررسی:

  • اصلاح آیین‌نامه‌های تبصره‌های ۱ و ۳ ماده (۱۷) اصلاحی قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن.