دعوت نامه تشکیل جلسه فرعی کمیسیون اقتصاد در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

موضوعات مورد بررسی:

  • آیین نامه اجرای ستاد تسهیل و رفع موانع تولید موضوع ماده واحده قانون رفع موانع تولید و رقابت ‍پذیر و ارتقا نظام مالی کشور
  • پیش نویس لایحه تغییر واحد پول ملی جمهوری اسلامی ایران از ریال به تومان(حذف چهار صفر)