درخواست صدور مجوز واگذاری حق استفاده از اراضی یک پلاک ثبتی واقع در شهرستان رفسنجان برای پایگاه امداد و نجات جاده‌ای کشکوئیه

درخواست صدور مجوز واگذاری حق استفاده از اراضی یک پلاک ثبتی واقع در شهرستان رفسنجان برای پایگاه امداد و نجات جاده‌ای کشکوئیه

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» معاونت حقوقی رئیس جمهور به پیشنهاد سازمان جمعیت هلال احمر و به استناد ماده (۷) آیین‌‏نامه مستندسازی و تعیین بهره‌‏بردار اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی و در اجرای تبصره (۵) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب ۱۳۸۰- درخواست صدور مجوز واگذاری حق استفاده از چند هزار مترمربع از اراضی یک پلاک ثبتی واقع در شهرستان رفسنجان استان کرمان را برای پایگاه امداد و نجات جاده‌ای کشکوئیه که توسط کمیسیون مستندسازی و تعیین بهره‌‏بردار اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی مورد تأیید قرار گرفته، جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.