تبدیل روستای رمشک شهرستان قلعه گنج استان کرمان به شهر

تبدیل روستای رمشک شهرستان قلعه گنج استان کرمان به شهر

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه ۱۲ اسفند ۱۳۹۷ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری - مصوب ۱۳۶۲-  با تبدیل روستای رمشک مرکز دهستان رمشک بخش چاه دادخدا شهرستان قلعه گنج در استان کرمان به شهر و تغییر مرکز دهستان رمشک به روستای کنگرو موافقت کرد.

پیگیری و درخواست این استانداری، داشتن سیمای شهری نسبتاً خوب و مناسب و آمادگی مردمی جهت مشارکت در فرآیند مدیریت و زندگی شهری، از مهمترین دلایل این تصمیم است.