ارائه آئین نامه اجرایی چگونگی توسعه و تعمیم ورزش همگانی در کلان شهر‌ها

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» در راستای تصویب نامه شماره ۱۲۰۵۱۰ /۵۲۹۸۹ مورخ ۲۸ /۰۹ /۱۳۹۶ هیئت وزیران، موضوع ارزیابی عملکرد دستگاه های مسئول درخصوص سند آسیب شناسی کلان شهرها در بخش اجتماعی و فرهنگی، وزارت ورزش و جوانان به منظور توسعه زیرساخت ها و فضاهای ورزشی و همچنین ساماندهی وظایف و مسئولیت ها و بهره مندی از ظرفیت های دستگاه های مختلف،‌ آیین نامه اجرایی چگونگی توسعه و تعمیم ورزش همگانی در کلان شهرها را با رویکرد ارائه استانداردهای لازم برای توسعه زیرساخت های این ورزش همگانی و تقسیم کار بین دستگاه های اجرایی برای توسعه آن، جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.

گفتنی است ورزش همگانی، به مفهوم ورزشی است که نشاط، ‌سلامت جسمانی و روانی را بهبود بخشیده، می تواند روابط اجتماعی را شکل داده و امکان مشارکت در آن برای آحاد جامعه وجود دارد.