تعیین علیرضا رزم‌حسینی به عنوان استاندار خراسان‌رضوی

انتخاب علیرضا رزم‌حسینی به عنوان استاندار خراسان‌رضوی

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه ۱۲ دی ۱۳۹۷ به پیشنهاد وزارت کشور، علیرضا رزم‌حسینی را به عنوان استاندار خراسان رضوی تعیین نمود.

رزم حسینی، استاندار منتخب خراسان رضوی، کارشناس اقتصاد و از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ استاندار کرمان بوده است.