انتصاب محمود واعظی به عنوان مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی ایران با ترکیه

انتصاب محمود واعظی به عنوان مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی ایران با ترکیه

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه ۲ /۱۰ /۱۳۹۷ به پیشنهاد وزارت امور خارجه، رییس دفتر رییس جمهور را به عنوان مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی بین جمهوری اسلامی ایران با کشور ترکیه تعیین نمود.