دعوت نامه تشکیل جلسه فرعی کمیسیون خاص امور کلان شهر‌ها در تاریخ ۱ دی ماه ۱۳۹۷

موضوعات مورد بررسی:

 

بررسی گزارش ارزیابی عملکرد دستگاه های مسئول درخصوص «سند آسیب شناسی کلانشهرها در بخش مدیریت میادین میوه و محصولات کشاورزی»

بررسی گزارش ارزیابی عملکرد دستگاه های مسئول درخصوص «سند آسیب شناسی کلانشهرها در بخش اجتماعی – فرهنگی»